Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Energetická únia: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná, cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov

25.2.2015 - Európska komisia

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič dnes oficiálne predstavil koncept Energetickej únie.

EÚ investuje vyše 154 miliónov EUR na riešenie kľúčových cezhraničných problémov v Poľsku a na Slovensku

20.2.2015 - Európska komisia

Európska komisia schválila nový medziregionálny program „Interreg“ pre Slovensko a Poľsko, ktorý sa bude financovať z regionálnych investičných prostriedkov EÚ.

Čo pre TEBA znamená zjednotená Európa? – Súťaž videonahrávok

18.2.2015 - Mládež

Rozšírením EÚ sa v Európe odstránili bariéry a kontinent sa zjednotil okolo spoločných cieľov a hodnôt svojich obyvateľov.

Zelená pre program Rozvoj vidieka na Slovensku

17.2.2015 - Európska komisia

Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia od roku 2014 do roku 2020 (1 545 miliónov EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych finančných prostriedkov).

Podľa zimnej ekonomickej prognózy sa vyhliadky zlepšili, no riziká pretrvávajú

6.2.2015 - Európska komisia

Po prvýkrát od roku 2007 majú ekonomiky všetkých členských štátov Európskej únie podľa očakávaní tento rok začať opäť rásť.

Valentínska InstaSúťaž

6.2.2015 - Mládež

Valentín už dávno nie je iba o zamilovaných párikoch.