Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

Na posilnenie spolupráce a podporu projektov v podunajskej oblasti sa v rámci finančných prostriedkov EÚ vyčlení 222 miliónov EUR

24.8.2015 - Európska komisia

Podpora inovácie a podnikania, ochrana prírodného a kultúrneho bohatstva podunajskej oblasti, zlepšenie prepojenia a podpora prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami budú kľúčovým zameraním nového „programu nadnárodnej dunajskej spolupráce“, ktorý bol prijatý dnes.

Európske diskusie opäť na Agrokomplexe

19.8.2015 - Európska komisia

Informovať poľnohospodársku a laickú verejnosť o aktuálnych poľnohospodárskych témach je cieľom Diskusných okrúhlych stolov, ktoré počas 42. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex (20. – 23. august 2015) už po štvrtý krát organizujú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra a portál poľnoinfo.sk .

Riadenie migrácie a financovanie pre bezpečnejšiu Európu: 2,4 miliardy EUR na podporu členských štátov

11.8.2015 - Európska komisia

Európska komisia tento mesiac schválila 23 viacročných národných programov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF).

Investície do partnerských hlavných miest: EÚ prijala nový program spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom

29.7.2015 - Európska komisia

Viedeň a Bratislava sú európske hlavné mestá, medzi ktorými je najmenšia vzdialenosť.

Takmer 16 miliónov Eur pre Slovensko

16.7.2015 - Európska komisia

Európska komisia schválila Slovensku ďalší Operačný program, týka sa rybného hospodárstva.

EÚ schválila vyše 170 miliónov eur na rýchlostné cesty a modernizáciu železníc na Slovensku

2.7.2015 - Európska komisia

Európska komisia schválila tri veľké projekty v celkovej výške 170 miliónov EUR z fondov EÚ na modernizáciu železničnej trate Púchov – Žilina a výstavbu dvoj- a štvorprúdových rýchlostných ciest na Slovensku.