Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Označovanie palív v EÚ: jasnejšie informácie pre spotrebiteľov a prevádzkovateľov

12.10.2018 - Európska komisia

Od dnešného dňa (12.10. 2018) sa v celej Európe objaví nový zjednotený súbor označení palív. Nové značky poskytnú vodičom lepšie informácie o vhodnosti palív pre ich vozidlá bez ohľadu na to, kde v EÚ sa pohybujú.

Vďaka investíciám EÚ sa znížia dopravné zápchy a zlepší sa spojenie so susednými krajinami

12.10.2018 - Európska komisia

Viac ako 380 miliónov eur z Kohézneho fondu sa na Slovensku investuje do dvoch dopravných projektov, ktoré sú zamerané na modernizáciu diaľničnej siete.

Nová stratégia biohospodárstva pre udržateľnú Európu

11.10.2018 - Európska komisia

Komisia dnes predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva.

Komisia chráni Európanov pred nebezpečnými chemickými látkami v oblečení a textile

10.10.2018 - Európska komisia

Za posledných 10 rokov EÚ výrazne obmedzila vystavenie občanov škodlivým chemickým látkam a Komisia sa neustále snaží zlepšovať ochranu spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia.

Európska komisia schválila investičnú pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover

4.10.2018 - Európska komisia

Európska komisia dospela k záveru, že investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover vo výške 125 mil. EUR je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Začína Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti 2018

1.10.2018 - Európska komisia

Práve dnes sa v celej EÚ začína šiesty ročník Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM). Túto kampaň, ktorá bude prebiehať celý október, organizujú Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, Európska komisia a viac ako 200 partnerov z celej Európy.