Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

Ako udržateľne zvyšovať zamestnanosť

23.9.2015 - Európska komisia

Aktuálny pokles nezamestnanosti sprevádza nárast podielu extrémne dlhodobo nezamestnaných, teda tých, ktorí nemajú prácu dlhšie ako dva alebo tri roky.

Prihláste svoj projekt do súťaže Europa Nostra!

10.9.2015 - Európska komisia

Cena Európskej únie pre kultúrne dedičstvo / Europa Nostra Awards je najprestížnejšie európske ocenenie v oblasti kultúrneho dedičstva.

Výročný prejav o Stave Únie

9.9.2015 - Európska komisia

Dnes o 9:00hod. prednesie Jean-Claude Juncker, predseda European Commission, v European Parliament svoj výročný prejav o Stave Únie.

Začal Európsky týždeň športu

7.9.2015 - Európska komisia

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, členka Medzinárodného olympijského výboru a národná ambasádorka projektu Európsky týždeň športu Danka Barteková viceprezident Slovenského olympijského výboru Vladimír Miller a predseda Nadácie SOV Anton Siekel dnes odštartovali Európsky týždeň športu (7-13.9.2015).

Na posilnenie spolupráce a podporu projektov v podunajskej oblasti sa v rámci finančných prostriedkov EÚ vyčlení 222 miliónov EUR

24.8.2015 - Európska komisia

Podpora inovácie a podnikania, ochrana prírodného a kultúrneho bohatstva podunajskej oblasti, zlepšenie prepojenia a podpora prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami budú kľúčovým zameraním nového „programu nadnárodnej dunajskej spolupráce“, ktorý bol prijatý dnes.

Európske diskusie opäť na Agrokomplexe

19.8.2015 - Európska komisia

Informovať poľnohospodársku a laickú verejnosť o aktuálnych poľnohospodárskych témach je cieľom Diskusných okrúhlych stolov, ktoré počas 42. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex (20. – 23. august 2015) už po štvrtý krát organizujú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra a portál poľnoinfo.sk .