Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Pracovný program EK na rok 2017: Európa, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje

Pracovný program EK na rok 2017: Európa, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje

Európska komisia sa v roku 2017 plne sústredí na napĺňanie svojho pracovného programu, ktorý oficiálne predstavila ešte v októbri minulého roka. Pracovný program sa zameriava na konkrétne opatrenia, ktoré ovplyvnia životy ľudí a jeho základom je 10 priorít Junckerovej komisie zadefinovaných tak, aby riešili najpálčivejšie výzvy, ktorým dnes Európa čelí.

V pracovnom programe 2017 je 21 kľúčových iniciatív vrátane vytvárania bezpečnostnej únie, implementácie Stratégie jednotného digitálneho trhu, Európskej migračnej agendy či Európskeho piliera sociálnych práv.

V záujme zamerania sa na výsledky sa v pracovnom program Komisie stanovuje 34 prioritných návrhov v štádiu schvaľovania, ktoré Komisia predložila v posledných dvoch rokoch a ktorých urýchlené prijatie Parlamentom a Radou sa môže v praxi zreteľne prejaviť.


Bližšie informácie o pracovnom programe Európskej komisie
Viac o spoločnom vyhlásení ohľadom legislatívnych priorít na rok 2017
Infografika

Zverejnené 3. január 2017