Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Štandardný Eurobarometer – jeseň 2017: Budúcnosť Európy

Štandardný Eurobarometer – jeseň 2017: Budúcnosť Európy

Dnes bol zverejnený najnovší prieskum Eurobarometer, v ktorom občania EÚ zhodnotili stav hospodárstva, vyjadrili svoj postoj k EÚ a k spoločnej mene Euro. Uskutočnil sa aj špeciálny prieskum pod názvom Budúcnosť Európy.

„Výsledky prieskumov sú pozitívne. Naprieč Európskou úniou si občania uvedomujú dobrý ekonomický vývoj vo svojej krajine, ako aj v celej Únii. Podpora Eura je v eurozóne najvyššia za posledných 13 rokov. Je to dôkaz toho, že prijaté opatrenia už ľudia priaznivo pociťujú na vlastnej koži a ich skutočný prínos aj vidia okolo seba. Zlepšilo sa aj vnímanie EÚ, pozitívne ju vníma 40 % Európanov; a dôveruje jej 41 %, na Slovensku až 48 % ľudí. Som rád, že tento rok končíme takto pozitívne a dúfam, že ten budúci bude pre celú Európsku úniu ešte lepší.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Po prvýkrát od začiatku hospodárskej a finančnej krízy v roku 2007 majú Európania skôr pozitívny názor na súčasnú situáciu európskeho hospodárstva (48 %) než negatívny (39 %). Väčšina respondentov v 23 členských štátoch tvrdí, že súčasná situácia európskeho hospodárstva je dobrá. Svoje národné hospodárstvo považuje za dobré 48 % Európanov, ide o najvyššiu zaznamenanú úroveň od jesene 2007.

V eurozóne tri štvrtiny respondentov podporujú euro (74 %). Viac ako 80 % respondentov vyjadrilo Euru podporu až v siedmych členských štátoch, vrátane Slovenska.

Ohľadom budúcnosti EÚ je optimistická väčšina Európanov (57 %), optimistické sú takmer všetky členské štáty okrem Grécka (60 % vyjadrilo pesimistické vnímanie a len 37 % optimistické vnímanie) a Spojeného kráľovstva (48 % vs 44 %). Až 44 % Európanov súhlasí s tým, že ich „hlas má v EÚ váhu“.

Až 70 % Európanov sa cíti byť občanmi EÚ. Za dva najpozitívnejšie výsledky EÚ považujú Európania „voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ“ (57 %) a „mier medzi členskými štátmi EÚ“ (56 %). Za najväčšiu súčasnú výzvu EÚ považujú Európania migráciu (39 %), po nej nasleduje terorizmus (38 %).

Prieskum „Budúcnosť Európy“ ukazuje, že 75 % Európanov má pozitívny názor na Európsku úniu, najviac v Litve (91 %), Dánsku (89 %) a Holandsku (87 %). 71 % Európanov si myslí, že EÚ je „miesto stability v nepokojnom svete“. Na Slovensku sa s týmto názorom stotožňuje rovnako 71% opýtaných.Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 1423 kB)

Zverejnené 19. december 2017