Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia navrhuje investovať 1 miliardu EUR do špičkových európskych superpočítačov

Komisia navrhuje investovať 1 miliardu EUR do špičkových európskych superpočítačov

Aj napriek doterajším snahám a investíciám nemá Európska únia k dispozícii najvýkonnejšie superpočítače, a tie ktoré má, závisia od neeurópskych technológií. Európsky vedci a priemysel spracovávajú svoje dáta mimo EÚ. Toto môže spôsobovať problémy súvisiace s ochranou súkromia, údajov, obchodných tajomstiev či s vlastníctvom dát v citlivých aplikáciách.

Preto sa Európska komisia spoločne s členskými štátmi rozhodli investovať do budovania a rozširovania infraštruktúry špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky (high-performance computing – HPC) v Európe. Ako aj podporovať výskumno-inovačný program zameraný na rozvoj technológií a strojov (hardvéru), ako aj aplikácií (softvéru), ktoré budú nainštalované na týchto najvýkonnejších superpočítačoch.

Už v máji minulého roku EK prisľúbila, že vytvorí nový právny nástroj s cieľom nájsť spôsob ako Európa a členské štáty môžu spoločne investovať do vytvorenia špičkového európskeho ekosystému HPC a veľkých dát. Výsledkom je dnes predstavený nový právny rámec a štruktúra financovania – spoločný podnik EuroHPC.

Príspevok EÚ do EuroHPC bude v súčasnom viacročnom finančnom rámci (2014-2020) približne 486 miliónov EUR a podobnú sumu poskytnú členské štáty a pridružené krajiny. Celkovo by sa teda do roku 2020 mala investovať 1 miliarda EUR z verejných financií a súkromní členovia iniciatívy by okrem toho mali prispieť aj nepeňažnými príspevkami.

Tlačová správa
Otázky a odpovede
Informačný prehľad s príkladmi využívania HPC a iné relevantné dokumenty

Zverejnené 11. január 2018