Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Väčšia podpora propagácie európskych poľnohospodárskych výrobkov

Väčšia podpora propagácie európskych poľnohospodárskych výrobkov

Komisia poskytne v tomto roku 169 miliónov Eur na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, čo je o 27 miliónov viac ako v roku 2017.

Dnes boli zverejnené výzvy na predloženie návrhov programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a na celom svete. Programy môžu zahŕňať širokú škálu tém od všeobecných kampaní o zdravom stravovaní až po konkrétne trhové sektory. O podporu sa do 12. apríla 2018 môžu uchádzať zväzy jednotlivých odvetví, organizácie výrobcov a potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity.

Dve tretiny dostupných finančných prostriedkov sú vyhradené na propagáciu potravinových výrobkov EÚ v krajinách mimo EÚ. V rámci EÚ by sa mal klásť dôraz na informovanie spotrebiteľov o rôznych systémoch a značkách kvality EÚ, ako sú zemepisné označenia alebo ekologické výrobky.


Tlačová správa
Online portál na predkladanie výziev

Zverejnené 12. január 2018