Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Bojujeme s falošnými správami

Bojujeme s falošnými správami

Dnes dopoludnia sa konalo prvé stretnutie Expertnej skupiny na vysokej úrovni zameranej na hľadanie čo najúčinnejších spôsobov boja s falošnými správami a online dezinformáciami. Členmi skupiny sú predstavitelia online platforiem, mediálnych organizácií, občianskej spoločnosti, ale aj novinári či akademici.

Kandidáti zo všetkých členských štátov sa mohli prihlasovať do polovice decembra. Prihlásilo sa ich viac ako 300, z tohto počtu bolo vybraných 39 expertov. Zastúpenie odborníkov je vyvážené z hľadiska oblasti expertízy ako aj geografického rozdelenie či rodovej vyváženosti. V skupine má svojho zástupcu aj Slovensko, je ním Juraj Polák, právnik pôsobiaci v RTVS.

Činnosť skupiny má prispieť aj k vzniku celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá má byť predložená na jar 2018. Odborníci budú Komisii radiť s definíciou úloh a zodpovedností jednotlivých zainteresovaných skupín, zmapujú súčasnú situáciu a zadefinujú konkrétne odporúčania.

O prvom zasadnutí skupiny dnes na spoločnej tlačovej konferencii informovala komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová a predsedníčka skupiny Prof. Dr. Madeleine de Cock Buning z Utrechtskej univerzity.

Pri tejto príležitosti zároveň pripomíname prebiehajúcu verejnú konzultáciu, v ktorej môžu až do 23. februára vyjadriť svoje názory občania, platformy sociálnych médií, spravodajské organizácie, výskumní pracovníci či verejné orgány. Konzultácia sa zameriava na 3 hlavné oblasti:

1. Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému online dezinformácií alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám.

2. Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté.

3. Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií online.

V oblasti boja proti falošným správam a online dezinformáciám už účinne fungujú tieto nástroje:

East StratCom Task Force – vznikla v marci 2015, úlohou tejto skupiny je každodenne zvyšovať povedomie o neustálych dezinformačných kampaniach Ruska, identifikovať a analyzovať ich

www.euromyty.sk – na tejto stránke Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, vysvetľuje a uvádza na pravú mieru mýty o opatreniach EÚ, ktoré sú bulvárom často zbytočne nafúknuté, vytrhnuté z kontextu a neraz zavádzajúce, napríklad: zákaz hranoliek, hriankovačov a podobne

Expertná skupina na vysokej úrovni
Verejná konzultácia

Zverejnené 15. január 2018