Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Menej plastov = zdravšia planéta

Menej plastov = zdravšia planéta

Dnes bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú, tak aby sme prešli na fungujúce obehové hospodárstvo.

Navrhované opatrenia na jednej strane prispejú k ochrane životného prostredia pred plastovým znečistením a na strane druhej podporia rast a inovácie a prinesú nové investičné príležitosti a pracovné miesta.

Vďaka tejto stratégii chce EÚ dosiahnuť, aby všetky plastové obaly na jej trhu boli do roku 2030 recyklovateľné, znížila sa spotreba jednorazových plastov a obmedzilo sa zámerné používanie mikroplastov.

Podpredseda Európskej komisie pre energetiku Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: "Dnešok nie je takpovediac o uvrhnutí plastov do nemilosti, ale o modernizácii tohto segmentu ekonomiky. Výroba, použitie aj konečné narábanie s plastmi musia držať krok s našou víziou modernej a nízkouhlíkovej ekonomiky, o ktorú sa usilujeme v rámci Energetickej únie. Zároveň ide o ďalšie hmatateľné napĺňanie Parížskej klimatickej dohody.

Jedným z kľúčových slov tejto stratégie je preto recyklácia. V únii každoročne vyprodukujeme takmer 26 miliónov ton plastového odpadu, pričom menej ako 30 percent recyklujeme. Premenené na reálny prínos čo do uhlíkovej stopy, zrecyklovanie 1 milióna ton plastov sa rovná tomu, akoby sme z ciest stiahli 1 milión áut. "


Hlavné ciele stratégie:

- Dosiahneme, aby sa recyklácia podnikom vyplácala: budú prijaté nové pravidlá týkajúce sa balenia; lepší a štandardizovaný systém separovaného zberu a triedenia odpadu; úspora približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu
- Zníži sa objem plastového odpadu: podpora národných informačných kampaní; tento rok predložíme nové pravidlá, ktoré budú vychádzať z výsledkov prebiehajúcej verejnej konzultácie; opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určíme označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.
- Zastaví sa znečisťovanie morí odpadom: opatrenia ktoré zaistia, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Za prípravu tohto súboru opatrení priamo zodpovedal slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.
- Podpora investícií a inovácií: Komisia bude usmerňovať orgány členských štátov a európske podniky v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora 100 miliónov EUR na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov.
- Spolupráca s partnermi: EÚ bude tiež spolupracovať s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem.

Vedeli ste, že

- Európania každoročne vyprodukujú 26 miliónov ton plastového odpadu?
- len niečo menej ako 30 % sa zozbiera na recykláciu?
- plasty tvoria vo svete až 85 % odpadu na plážach?
- plasty sa v podobe mikroplastov, vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc a na náš stôl, čím ohrozujú naše zdravie?
- ak nezmeníme spôsob, akým vyrábame a používame plasty, bude ich do roku 2050 v našich oceánoch viac ako rýb?

V súvislosti s problematikou plastov prebieha aj verejná konzultácia ohľadom opatrení týkajúcich sa plastov na jedno použitie a rybárskeho výstroja, do ktorej sa môžu zainteresované strany zapojiť do 12. februára 2018.

V prílohe nájdete najaktuálnejší prieskum Eurostatu o tom, ako EÚ napreduje pri prechode na obehové hospodárstvo.


Tlačová správa
Európska stratégia pre plasty: Otázky a odpovede
Infohárky


Dokumenty na stiahnutie:
Prieskum_Eurostat.pdf (PDF, 360 kB)

Zverejnené 16. január 2018