Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Obchodné systémy EÚ podporujú hospodársky rozvoj aj ľudské práva

Obchodné systémy EÚ podporujú hospodársky rozvoj aj ľudské práva

Spoločné systémy colných úľav Európskej únie majú pozitívny vplyv na hospodárstva rozvojových krajín, vyplýva to zo spoločnej správy Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Obchod je hnacím motorom rastu, zároveň však prispieva k podpore ľudských a pracovných práv, dobrej správy vecí verejných a zásad trvalo udržateľného rozvoja. Odkedy sa v roku 2014 začal uplatňovať tzv. systém všeobecných colných preferencií (VSP), vývoz do EÚ z krajín, ktoré využívajú výhody týchto znížených colných sadzieb, sa zvýšil takmer o štvrtinu na 63 miliárd EUR ročne. Najviac profitovali najmenej rozvinuté krajiny: ich vývoz do EÚ sa zvýšil takmer o 40 % a v roku 2016 dosiahol objem 23,5 mld. EUR.

Okrem hospodárskych výhod sa dosiahol aj pokrok v oblasti postavenia žien, obmedzovania detskej a nútenej práce, mučenia, obchodovania s drogami a zmeny klímy. Medzi mnohé príklady patrí legislatíva Pakistanu proti vraždám zo cti v dôsledku znásilnenia. V správe sa však poukazuje aj na oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie zlepšenia s cieľom splniť podmienky tohto systému. Zvýhodnené krajiny by napríklad mali implementovať príslušné právne predpisy a presadzovať ich.


Tlačová správa
Otázky a odpovede

Zverejnené 19. január 2018