Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako trestáme falšovanie liekov?

Ako trestáme falšovanie liekov?

Dnes bola uverejnená správa o uplatňovaní sankcií pre tých, ktorí sú zapojení do výroby a obehu falšovaných liekov.

Vyplýva z nej, že v EÚ existujú veľké rozdiely v rozsahu a výške sankcií. Rozsah maximálnych trestov odňatia slobody za falšovanie liekov je od jedného roka vo Švédsku, Fínsku a Grécku do 15 rokov v Rakúsku, Slovinsku a na Slovensku. Maximálna výška sankcií sa pohybuje od 4 300 eur v Litve po 1 milión eur v Španielsku. V Spojenom kráľovstve je dokonca neobmedzená. Správa vychádza v nadväznosti na požiadavku, ktorá je zakotvená v smernici o falšovaných liekoch (2011/62/EÚ), aby všetky členské štáty zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie pre tých, ktorí sú zapojení do výroby a obehu falšovaných liekov.

Členské štáty a zainteresované strany okrem toho pracujú na celoeurópskom systéme overovania pravosti liekov, ktorý by sa mal začať používať od februára 2019. To znamená, že pravosť liekov na predpis sa bude overovať ešte skôr, ako sa predpíšu pacientom.

Viac informácií

Zverejnené 26. január 2018