Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Testovanie dvojakej kvality potravín už na jar

Testovanie dvojakej kvality potravín už na jar

Európska komisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Viera Jourová dnes v Prahe oznámila, že spoločná testovacia metodológia pre dvojakú kvalitu potravín, na ktorej pracuje Spoločné výskumné centrum (JRC) bude hotová v apríli. Členské štáty budú môcť začať so skoordinovanou testovacou kampaňou už v máji.

Testovať sa bude zloženie vybraných produktov, ktoré sa predávajú vo väčšine členských štátov. Testovanie bude zahŕňať aj chemické a senzorické testy. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii koncom tohto roka.

Do boja proti dvojakej kvalite potravín je zapojených 16 členských štátov. V tejto súvislosti komisárka Jourová uviedla, „že to je jasný znak, že táto problematika nerozdeľuje na východ-západ a mali by sme ju riešiť spoločne.”

Usmernenia na riešenie tejto problematiky vydala Komisia už v septembri 2017, zároveň prebieha komunikácia so zástupcami priemyslu a výrobcov.


Tlačová správa
Prejav komisárky Jourovej

Zverejnené 2. február 2018