Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová spoločne opätovne potvrdili pevné odhodlanie EÚ vykoreniť mrzačenie ženských pohlavných orgánov a vydali spoločné vyhlásenie.

Napriek úsiliu Európskej únie a jej partnerov je 200 miliónov dievčat naďalej vystavených tomuto násilnému zneucteniu páchanému vo všetkých častiach sveta. Podľa odhadov hrozí, že do roku 2030 sa obeťou tejto praktiky stane rovnaký počet dievčat.Spoločné vyhlásenie

Zverejnené 5. február 2018