Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Rozpočet EÚ po roku 2020 – aké sú možnosti?

Rozpočet EÚ po roku 2020 – aké sú možnosti?

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes napoludnie novinárom osobne predstavil rôzne scenáre, ako aj možné finančné dopady nového a zmodernizovaného viacročného finančného rámca (t. j. rozpočtu) EÚ.

Slovenský eurokomisár a podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol:

„Prichádzame s akýmsi menu otázok, ktoré predkladáme lídrom na diskusiu počas budúcotýždňového summitu. Ilustrujeme pritom na konkrétnych prioritách, čo znamená miera ambícií premenená na čísla – napríklad, keď hovoríme o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, môžeme sa rozhodnúť pre status quo s nákladmi 8 miliárd eur alebo pre maximalistickú verziu v štýle USA s nákladmi 150 mld. eur počas rokov 2021-2027.

Z pohľadu Slovenska je dôležité, že kohézna politika sa tu zmieňuje veľmi pozitívne. Ukazujeme, že pomáha nielen novším, ale aj starším členským krajinám a je dobré ju zachovať.

Teraz bude dôležité, aký politický signál nám vyšlú lídri, aby sme už v máji mohli predstaviť konkrétny návrh a mohli sa začať oficiálne rokovania. Celkovo budeme presadzovať sedemročný rozpočet, ktorý by sa mal prehupnúť nad 1% európskeho HDP, čo by podľa nás dokázalo pokryť nové priority aj pokračovanie súčasných politík.

Zo strany Komisie zaznieva aj apel ohľadom tempa negociácií, aby sa nám podarilo dohodnúť ešte pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu. Rýchla dohoda však zároveň musí znamenať aj dobrú dohodu.”


O deväť dní, 23. februára, budú lídri Európskej únie diskutovať o tom, ako zaistiť primerané financovanie priorít, ktoré pre Úniu spoločne stanovili 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii.

Komisia do tejto dôležitej debaty prispieva tromi spôsobmi:
· poskytuje informácie o rozpočte EÚ, jeho prínosoch, úspechoch a pridanej hodnote,
· vypracúva scenáre, ktoré ilustrujú finančný vplyv rôznych potenciálnych politických rozhodnutí,
· poukazuje na to, aké dôsledky pre študentov, výskumníkov, infraštruktúrne projekty a mnohé iné oblasti by malo oneskorené prijatie rozpočtu EÚ.


Kľúčové témy diskusií o rozpočte:
· ochrana vonkajších hraníc EÚ,
· podpora skutočnej európskej obrannej únie,
· posilnenie digitálnej transformácie Európy,
· zefektívnenie politiky súdržnosti a poľnohospodárskej politiky.


Vedúci predstavitelia členských štátov by mali vedieť aký by bol konkrétny vplyv ich rozhodnutí na financovanie na úrovni EÚ. Práve preto EK vyčíslila finančný vplyv rôznych politických alternatív, ktoré prichádzajú do úvahy. Nejde o vlastné návrhy Komisie, ale o príklady založené na nápadoch, ktoré vzišli z verejnej diskusie.

Formálny návrh dlhodobého rozpočtu EÚ predloží Európska komisia najneskôr začiatkom mája 2018. Zohľadní v ňom aj názory zozbierané vo verejných konzultáciách o prioritách EÚ, ktoré sa začali v januári 2018.Tlačová správa
Informačné prehľady
Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ
Verejné konzultácie: Budúcnosť financií EÚ – vyjadrite sa k rozpočtu EÚ po roku 2020

Zverejnené 14. február 2018