Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Návrhy na zefektívnenie činnosti Európskej únie

Návrhy na zefektívnenie činnosti Európskej únie

Európska komisia dnes predstavila viacero praktických krokov, ktoré by mohli zefektívniť prácu Európskej únie a zlepšiť prepojenie medzi lídrami inštitúcií EÚ a občanmi Európy.

Ide napríklad o návrhy v oblastiach:

· vedúci kandidáti: využívanie skúseností s tzv. spitzenkandidátmi z roku 2014
o proces by mal pokračovať a zároveň sa zlepšiť, od politických strán to vyžaduje skorší výber vedúcich kandidátov, a to do konca roku 2018, a skorší začiatok kampane. EK odporúča, aby sa viac zviditeľnilo prepojenie medzi vnútroštátnymi stranami a európskymi stranami.

· zloženie Európskeho parlamentu a Európskej komisie
o jednou z možností, čo urobiť s neobsadenými kreslami v Európskom parlamente po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, je vyhradiť určitý počet týchto kresiel pre nadnárodný volebný obvod

· dvojitá funkcia predsedu Komisie a Rady
o pomohla by zefektívniť štruktúru Únie a zároveň nevyžaduje zlúčenie uvedených dvoch inštitúcií

· dialógy s občanmi
o od roku 2012 sa uskutočnilo 500 interaktívnych verejných diskusií na 160 miestach, Komisia ich frekvenciu do volieb do EP zvýši s cieľom zorganizovať ďalších 500 podujatí


Tlačová správa
Informačné prehľady

Zverejnené 14. február 2018