Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Preveríme postupy vracania DPH

Preveríme postupy vracania DPH

Európska komisia dnes začala kontrolu s cieľom posúdiť, či je vrátenie DPH podnikom v členských štátoch EÚ v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Ide o súčasť aktivít smerujúcich k vytvoreniu jednotného priestoru DPH, v ktorom sa výrazne znížiť administratívna záťaž pre podniky.

Nedostatočný prístup k jednoduchému a rýchlemu postupu vrátenia DPH môže významne ovplyvniť peňažné toky a konkurencieschopnosť podnikov. Platí to najmä pre najmenšie podniky, ktoré si nemôžu dovoliť dlhé a náročné postupy získavanie DPH od štátu. Komisia počas nasledujúcich ôsmich mesiacov podrobne preskúma daňové ustanovenia v každom členskom štáte, aby zabezpečila, že postupy vrátenia DPH umožňujú podnikom rýchle a jednoduché získanie zaplatenej DPH späť ako vo svojej krajine ale aj v iných krajinách EÚ.

Komisia preskúma:

· dĺžku času, ktorý je potrebný na dokončenie postupov v jednotlivých krajinách,

· všetky zbytočné prekážky v systéme, ktoré môžu spôsobovať finančné riziká pre podniky.


Ak sa zistí nedodržiavanie predpisov, EK môže iniciovať konania o porušení právnych povinnosti.Zverejnené 15. február 2018