Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako vnímame korupciu?

Ako vnímame korupciu?

Európska komisia dnes zverejnila výsledky dvoch prieskumov za jednotlivé členské štáty :

o bleskový eurobarometer na tému Podniky a korupcia,
o špeciálny eurobarometer, ktorý skúmal postoje občanov voči korupcii.

Európania vnímajú korupciu ako veľký problém a prekážku v podnikaní, najaktuálnejší prieskum však ukazuje, že situácia sa zlepšuje a optimizmus narastá medzi občanmi aj podnikateľmi.

Na Európskej úrovni:

· Občania (68%) aj podniky (67%) považujú korupciu za menej rozsiahlu ako v roku 2013

· Korupciu ako problém vníma menej podnikov, medzi jednotlivými členskými štátmi sú však veľké rozdiely. Pre 37% podnikov zostáva korupcia problémom, viac zasiahnuté sú malé podniky.

· Ľudia majú aj väčšiu tendenciu korupčné správanie nahlasovať, napriek tomu však až 49% ľudí nevie kde ho nahlasovať.

· Iba jedna tretina podnikov verí tomu, že transparentnosť financovania politických strán je dostatočná

· 61% verí, že občania a podniky, ktoré podplácajú vysokých úradníkov nie sú dostatočne potrestaní.

· Až v 19 členských štátoch podniky veria v dostatočnú transparentnosť menej 25% 9priemer EÚ). Výrazne nízku úroveň tejto dôvery majú respondenti v Maďarsku (8%), Španielsku (10%) a na Slovensku (10%).Z pohľadu slovenských respondentov:

Podniky a korupcia (EB 457):

o Problémy pri podnikaní - zložitosť administratívnych procedúr považuje pri podnikaní za problém 72% opýtaných, 70% vníma ako problém rýchlo sa meniacu legislatívu a predpisy a 64% daňové sadzby
o Vnímanie korupcie - 86% respondentov považuje problém korupcie za rozšírený (EÚ28 – 67%), najrozšírenejšie je uprednostňovanie príbuzných a priateľov vo verejných inštitúciách (pre 38%), pre 35% opýtaných je to financovanie politických strán výmenou za verejné zákazky alebo vplyvu na tvorbu politík, provízie predstavujú problém pre 30% opýtaných
o 40% si myslí, že v posledných troch rokoch im/resp. ich spoločnosti zabránila vyhrať verejný tender alebo získať verejnú zákazku
o 81% nesúhlasí s výrokom, že na Slovensku sú osoby a firmy pristihnuté pri uplácaní vysokopostavených štátnych úradníkov náležite potrestané

Korupcia očami občanov:

o 85% (EÚ28 - 68%)opýtaných si myslí, že na Slovensku je problém korupcie rozšírený

o 48% (EÚ28 - 48%) opýtaných súhlasí, že korupcia sa u nás za posledné tri roky zvýšila

o pre 53% (EÚ28 - 22%)slovenských respondentov je prijateľné urobiť láskavosť, ak by chceli niečo od verejnej správy alebo úradu, pre 24% (EÚ28 - 14%)je prijateľné dať peniaze a pre 43% (EÚ28 - 21%) dať dar. Neprijateľné dať peniaze je pre 73%, dar pre 53% a urobiť láskavosť pre 40% opýtaných respondentov

o 74% opýtaných celkovo súhlasí s výrokom, že v miestnych a regionálnych úradoch na Slovensku je korupcia, 83% s tým, že korupcia je v národných verejných inštitúciách

o branie úplatkov považujú Slováci za najrozšírenejšie v oblasti zdravotnej starostlivosti (55%), súdov (52%) a politických strán (50%),

V prílohe nájdete výsledky prieskumov za Slovensko.


Celý prieskum – EB 470 korupcia očami občanov
Celý prieskum – EB 457 korupcia očami podnikov


Dokumenty na stiahnutie:
Prieskum.pdf (PDF, 1365 kB)
Prieskum-2.pdf (PDF, 2369 kB)

Zverejnené 20. február 2018