Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Bezpečná prevádzka dronov

Bezpečná prevádzka dronov

Európska únia zverejnila spoločné pravidlá na bezpečné fungovanie dronov, ktoré sú významnou súčasťou Stratégie v oblasti letectva pre Európu.

Pravidlá sú jednoduché s dôrazom na predchádzanie rizikám pri prevádzke dronov a boli zostavené na základe technického posúdenia Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA). Prístup založený na posúdení rizík je dôležitý aj z hľadiska rôznorodosti využívania dronov.

Na základe stanoviska EASA Európska komisia v tomto roku prijme konkrétne právne predpisy, upravujúce podmienky pre prevádzku dronov vo vzdušnom priestore s názvom U-Space.


Tlačová správa

Zverejnené 22. február 2018