Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Globálny dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike otvára svoje sídlo v Bruseli

Globálny dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike otvára svoje sídlo v Bruseli

Vo štvrtok 22. marca bude otvorené nové sídlo Globálneho dohovoru primátorov a starostov v Bruseli, mesiac po oslavách 10. výročia Európskeho dohovoru primátorov a starostov.

Pri tejto príležitosti sa uskutoční inauguračná slávnosť, ktorá sa bude konať za prítomnosti jeho veličenstva belgického kráľa Filipa, podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča a osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre mestá a zmenu klímy a spolupredsedu globálneho dohovoru Michaela R. Bloomberga a ďalších lídrov a osobností.

Dohovor je najväčším svetovým hnutím pre miestne opatrenia v oblasti klímy a energetiky. Má viac ako 7 500 signatárskych miest na 6 kontinentoch. Všetky z nich sa zaviazali k realizácii riešení v oblasti čistej energie a zastaveniu vlny klimatických zmien. Slávnostné otvorenie bude príležitosťou vyzdvihnúť ústrednú úlohu miest pri plnení cieľov dohodnutých v rámci Parížskej dohody o zmene klímy.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Európsky dohovor primátorov a starostov, ktorý oslavuje už 10. výročie, sa ukázal ako veľmi úspešný. Vzhľadom na to, že celosvetový boj proti zmene klímy nemôžeme vyhrať bez príspevku miest, podobný úspech musíme dosiahnuť aj pri Globálnom dohovore primátorov a starostov. Tým, že bude sídliť v Bruseli, vysielame jasný signál o vedúcom postavení Európy v oblasti prechodu na čistú energiu a jej angažovanosti v snahe zachrániť našu planétu, aby sme našim občanom mohli poskytnúť zdravšie životné prostredie, ekologickejšie pracovné miesta a vyššiu kvalitu života.“

Európska komisia podporila Globálny dohovor primátorov a starostov, ako aj spoluprácu medzi mestami a regiónmi z Európy a tretích krajín viac ako 21 miliónmi eur, ktoré poskytla v rámci programu EÚ v oblasti medzinárodnej spolupráce miest, ktorý je financovaný prostredníctvom jej nástroja partnerstva. Slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 22. marca od 12:00 do 13:00 v budove nového sídla dohovoru, Boulevard Charlemagne 1 (mezanín budovy, 1000 Brusel).

Viac informácií

Zverejnené 21. marec 2018