Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska iniciatíva občanov: zapojilo sa už 9 miliónov ľudí

Európska iniciatíva občanov: zapojilo sa už 9 miliónov ľudí

Európska iniciatíva občanov funguje od roku 2012, odvtedy podporilo niektorú z nich približne 9 miliónov občanov zo všetkých 28 členských štátov.

Vyše milióna podpisov sa doteraz podarilo vyzbierať štyrom úspešným iniciatívam a na tri z nich sa Komisia zaviazala prijať nadväzné opatrenia.

Zo štyroch úspešných iniciatív Komisia nadviazala na „Stop vivisekcii (Stop vivisection)“ nelegislatívnymi opatreniami; na iniciatívu „Právo na vodu (Right2Water)“ Komisia reagovala revíziou smernice o pitnej vode; iniciatíva za zákaz glyfozátu a toxických pesticídov viedla k predloženiu legislatívneho návrhu na zlepšenie transparentnosti vedeckých posudkov a procesov rozhodovania.

Od apríla 2012 bolo celkovo zaregistrovaných 48 iniciatív, zamietnutých žiadostí o registráciu bolo 22.


Tlačová správa

Zverejnené 28. marec 2018