Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Pôrodnosť a plodnosť v EÚ v roku 2016

Pôrodnosť a plodnosť v EÚ v roku 2016

Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, uverejnil aktuálny prehľad na tému Pôrodnosť a plodnosť v EÚ v roku 2016.

Medzi zaujímavé zistenia patria:

- V roku 2016 sa v EÚ narodilo 5,148 milióna detí v porovnaní s 5,103 mil. v roku 2015.
- Priemerný vek prvorodičiek v EÚ bol 29 rokov. Najmladšie prvorodičky boli v Bulharsku (26 rokov), za ním nasledovalo Rumunsko (26,4), Lotyšsko (26,8), Slovensko (27), Poľsko (27,2) a Litva (27,3). Najstaršie prvorodičky boli v Taliansku (31 rokov).
- Približne 5 % prvorodených detí sa narodilo ženám mladším ako 20 rokov (maloleté matky) a približne 3 % ženám vo veku 40 rokov a viac. Najvyšší podiel prvorodičiek v tínedžerskom veku (mladšie ako 20 rokov) bol v Rumunsku (14,2 %), v Bulharsku (13,6 %) a Maďarsku (10,8 %). Za nimi nasledovalo Slovensko (9,9 %), Litva (6,3 %), Spojené kráľovstvo (6,2 %) a Lotyšsko (6,1 %).
- Najviac matiek, ktoré porodili svoje štvrté alebo ďalšie dieťa, bolo vo Fínsku (10,1 %), v Írsku (9 %), Spojenom kráľovstve (8,5 %), na Slovensku (8,1 %), v Rumunsku (7,7 %) a Belgicku (7,6 %).
- Úhrnná plodnosť v EÚ bola na úrovni 1,6 živonarodeného dieťaťa na ženu. V jednotlivých členských štátoch dosahovala rôzne hodnoty, od 1,34 v Španielsku a Taliansku po 1,92 vo Francúzsku.

Na Slovensku sa v roku 2016 prvorodičkám narodilo 26 685 detí, z toho 9,9 % boli prvorodičky mladšie ako 20 rokov, 55,4 % bolo vo veku 20 - 29 rokov, 33,6 % mali 30-39 rokov a 1,1% mali vek nad 40 rokov. V priemere bol vek slovenských prvorodičiek 27 rokov.

Na Slovensku sa za rok 2016 narodilo spolu 57 557 detí, z toho bolo 46,4 % prvorodených, 34,2 % boli ako druhorodené, 11,3 % treťorodených a zvyšok 8,1 % tvorili deti z mnohopočetných rodín, ktoré boli v poradí štvrté, piate, šieste.
Dokumenty na stiahnutie:
Pôrodnosť a plodnosť v EÚ.pdf (PDF, 146 kB)

Zverejnené 28. marec 2018