Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska komisia a štyri online obchody dnes podpísali záväzok o bezpečnosti výrobkov - odstrániť z ponuky nebezpečné výrobky

Európska komisia a štyri online obchody dnes podpísali záväzok o bezpečnosti výrobkov - odstrániť z ponuky nebezpečné výrobky

Štyri významné subjekty na online trhu – spoločnosti Alibaba (v mene AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten-France – dnes podpísali záväzok, v rámci ktorého chcú rýchlejšie odstraňovať nebezpečné výrobky, ktoré sa predávajú na ich online trhoch.

Vďaka dialógu, ktorý sprostredkovala Európska komisia, sa tieto štyri významné online spoločnosti zaviazali, že do 2 pracovných dní budú reagovať na oznámenia o nebezpečných výrobkoch, ktoré im predložia orgány členských štátov, a v prípade oznámení od jednotlivých spotrebiteľov budú konať do 5 pracovných dní.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, v tejto súvislosti uviedla: „Stále viac ľudí v rámci EÚ nakupuje online. Elektronický obchod poskytuje spotrebiteľom nové možnosti a ponúka im väčší výber za nižšie ceny. Spotrebitelia by pri nákupe cez internet mali byť chránení rovnako, ako keď nakupujú v kamennom obchode. Vítam tento záväzok o bezpečnosti výrobkov, vďaka ktorému sa ešte viac zlepší bezpečnosť spotrebiteľov. Zároveň vyzývam ďalšie online obchody, aby sa k tejto iniciatíve pripojili, aby sa internet pre spotrebiteľov EÚ stal bezpečnejším miestom.“

Predaj cez internet predstavoval v roku 2016 v EÚ 20 % celkového predaja (Eurostat). Prostredníctvom internetu sa predáva čoraz viac nebezpečných výrobkov nahlásených do systému včasného varovania. Z toho vyplýva potreba, aby internetové obchody naďalej zintenzívňovali úsilie zamerané na odstraňovanie nebezpečných výrobkov. Smernica EÚ o elektronickom obchode zavádza postupy oznamovania a odstraňovania problematického online obsahu, no neupravuje podrobnosti týchto postupov.


Spoločnosti Alibaba Group (v mene AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten-France sa zaviazali prijať tieto opatrenia:

· Reagovať do dvoch pracovných dní na oznámenia orgánov, ktoré boli doručené na kontaktné miesta jednotlivých spoločností, aby odstránili položky s ponukou nebezpečných výrobkov. Spoločnosti by mali prijaté opatrenia monitorovať a informovať o nich príslušné orgány.

· Poskytnúť zákazníkom jednoznačný spôsob oznamovania ponuky nebezpečných výrobkov. Takéto oznámenia sa riešia bez zbytočného odkladu a primeraná reakcia sa poskytne do piatich pracovných dní.

· Priebežne nahliadať do databázy informácií o výrobkoch stiahnutých z predaja/nebezpečných výrobkoch, ktoré sú k dispozícii v systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, a čerpať aj z iných zdrojov, ako napríklad od orgánov presadzovania práva, a prijať vhodné opatrenia, pokiaľ ide o dotknuté výrobky, ak ich možno identifikovať.

· Zriadiť vyhradené jednotné kontaktné miesta pre orgány členských štátov EÚ, na ktoré bude možné oznamovať nebezpečné výrobky a prostredníctvom ktorých bude možná jednoduchá komunikácia o problematike bezpečnosti výrobkov.

· Prijať opatrenia zamerané na to, aby sa predchádzalo opätovnému ponúkaniu nebezpečných výrobkov, ktoré už raz boli odstránené.

· Poskytnúť predajcom informácie/odborné školenia o problematike dodržiavania právnych predpisov EÚ o bezpečnosti výrobkov, vyžadovať od predajcov, aby konali v súlade so zákonom, a poskytnúť predajcom odkaz na zoznam právnych predpisov EÚ o bezpečnosti výrobkov.

Viac podrobností

Zverejnené 25. jún 2018