Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky porovnávací prehľad inovácie na rok 2018: Európa musí prehlbovať svoj inovačný náskok

Európsky porovnávací prehľad inovácie na rok 2018: Európa musí prehlbovať svoj inovačný náskok

Inovačná výkonnosť v EÚ sa naďalej zvyšuje, ale na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy treba vyvinúť ďalšie úsilie. Vyplýva to z porovnávacieho posúdenia inovačnej výkonnosti členských štátov a porovnania s medzinárodnými konkurentmi na rok 2018, ktorý dnes uverejnila Komisia.

Tohtoročné vydanie európskeho prehľadu výsledkov inovácie poukazuje na pozitívny trend vo väčšine krajín EÚ – najmä na Malte, v Holandsku a Španielsku, pričom lídrom v oblasti inovácie EÚ je naďalej Švédsko. EÚ dobieha kľúčových konkurentov, ako je Kanada, Japonsko a Spojené štáty. Preklenutie tohto rozdielu v oblasti inovácie a udržanie náskoku pred Čínou si však bude vyžadovať zosúladené úsilie s cieľom prehĺbiť európsky inovačný potenciál.

S cieľom prispieť ku globálnemu vedúcemu postaveniu Európy v oblasti inovácie Komisia 7. júna navrhla doteraz najambicióznejší európsky program financovania výskumu a inovácie, Európsky horizont, s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027. Iba finančné prostriedky EÚ však nebudú postačovať. Na zachovanie a zlepšenie nášho európskeho spôsobu života je nevyhnutné zosúladené úsilie verejného a súkromného sektora.

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2018 – poradie krajín Os Y: inovačná výkonnosť v rokoch 2017 (farebné stĺpce), 2016 (horizontálne čiarky) a 2010 (sivé stĺpce) oproti priemeru EÚ v roku 2010 – agregovaná hodnota 27 ukazovateľov; Os X: krajiny EÚ


V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2010 zvýšila o 5,8 %. Za posledných 8 rokov sa inovačná výkonnosť zvýšila v 18 krajinách EÚ a znížila v desiatich krajinách EÚ. Najviac sa výkonnosť zvýšila v Litve, na Malte, v Holandsku a Spojenom kráľovstve a najviac sa znížila na Cypre a v Rumunsku.

Vo vybratých oblastiach inovácie sú lídrami EÚ tieto krajiny:
- Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie;
- Luxembursko – atraktívne výskumné systémy;
- Francúzsko – financie a podpora;
- Írsko – inovácie v malých a stredných podnikoch a vplyvy na zamestnanosť a predaje;
- Belgicko – inovačné väzby a spolupráca v oblasti inovácií.


Tlačová správa

Zverejnené 22. jún 2018