Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia víta dohodu o zlepšení fungovania Eurojustu a posilnení spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti

Komisia víta dohodu o zlepšení fungovania Eurojustu a posilnení spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti

Komisia dnes uvítala dohodu Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ o reforme agentúry Eurojust, ktorá pomáha národným justičným orgánom cezhranične spolupracovať na boji s medzinárodným zločinom a terorizmom. Vďaka novým pravidlám sa uľahčí spolupráca medzi Eurojustom a jeho národnými členmi, vnútroštátnymi orgánmi, Europolom a ďalšími agentúrami, ako je Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Nové pravidlá umožnia aj úzku spoluprácu medzi Eurojustom a budúcou Európskou prokuratúrou, ktorá bude špecializovaným orgánom na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ, ako je napríklad korupcia alebo podvody s finančnými prostriedkami EÚ, alebo cezhraničné podvody v oblasti DPH. Novými pravidlami sa napokon zabezpečí väčšie zapojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov do posudzovania činností Eurojustu.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová uviedla: „Eurojust uľahčuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní. Len v roku 2017 Eurojust poskytol konkrétnu podporu pri 4 500 vyšetrovaniach vo všetkých členských štátoch a v prípadoch, ktoré našich občanov trápia najviac: terorizmus, nelegálna migrácia a počítačová kriminalita.“

Nedávno Eurojust napríklad pomohol pri rozbití siete na pašovanie drog a pranie špinavých peňazí, ktorá pôsobila v Nemecku, Taliansku a Španielsku. Takisto poskytol podporu pri vyšetrovaní údajného podvodu v FIFA a vyriešení prípadu vraždy do 24 hodín pomocou európskeho zatykača a európskeho vyšetrovacieho príkazu, do ktorého bolo zapojené Maďarsko, Nemecko a Rakúsko. Predbežnú dohodu, ktorá sa dosiahla v rámci posledného trialógu, musí teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. Po schválení sa nariadenie uverejní v Úradnom vestníku EÚ a o 20 dní neskôr nadobudne účinnosť.Zverejnené 19. jún 2018