Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Lepšia právna regulácia: ako posilniť subsidiaritu a proporcionalitu pri tvorbe politík EÚ

Lepšia právna regulácia: ako posilniť subsidiaritu a proporcionalitu pri tvorbe politík EÚ

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu a v kontexte rozpravy o budúcnosti Európy dnes Európska komisia predostrela zmeny, ktoré hodlá zaviesť do procesu tvorby politík EÚ, aby svoje obmedzené zdroje sústredila na menší počet činností a efektívnejšie realizovala svoje politické priority.

Dnes predložené oznámenie o tom, ako posilniť zásady proporcionality a subsidiarity pri rozhodovaní EÚ, má zároveň za cieľ vykonať odporúčania „osobitnej skupiny pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár Menej, ale efektívnejšie“.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti vyhlásil: „Vítam závery osobitnej skupiny, z ktorých vyplýva, že EÚ je pridanou hodnotou vo všetkých oblastiach, v ktorých v súčasnosti koná. V určitom momente však zákonite dospejeme k zisteniu, že so zdrojmi, ktoré máme k dispozícii, nemôžeme donekonečna robiť viac, aby sme sa vyrovnali s čoraz závažnejšími výzvami. V budúcnosti si Komisia bude musieť stanoviť priority pri čoraz väčšom počte činností a zdrojov.“

Tlačová správa
Oznámenie – Zásady subsidiarity a proporcionality: posilnenie ich úlohy pri tvorbe politík EÚ

Zverejnené 23. október 2018