Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Program LIFE: viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy

Program LIFE: viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy

Európska komisia schválila investičný balík vo výške 243 miliónov EUR na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť.

Financovanie EÚ z Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy zmobilizuje dodatočné investície v celkovej výške 430,7 milióna EUR na 142 nových projektov. Podporených bude mnoho nadnárodných projektov, program LIFE bude mať teda vplyv v každom členskom štáte EÚ. V zozname sú aj projekty týkajúce sa Slovenska.

Suma 196,2 milióna EUR bude určená na projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia.

Patria sem aj významné investície do projektov, ktoré umožnia opätovné použitie väčšieho množstva plastov. Premena tohto odpadu na vysokokvalitné suroviny v automobilovom, stavebnom a baliarenskom priemysle je len jedným zo spôsobov, ktorým LIFE poskytuje praktickú podporu pri dosahovaní cieľov Európskej stratégie Európskej komisie pre plasty v obehovom hospodárstve.

Projekty, v ktorých je Slovensko vedúcim (koordinátorom) projektu:

Príroda a biodiverzita (2 projekty – 8,7 milióna)
- Obnova a prepojenie suchých trávnych porastov
- Záchrana hraboša severského pred stratou biotope

Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov (2 projekty – 4,3 milióna)
- Testovanie zdravotných prínosov pridávania minerálov do mäkkej vody
- Monitorovanie vrcholových predátorov na podporu ľudského zdravia

Adaptácia na zmenu klímy (1 projekt – 2,4 milióna)
- Zvyšovanie odolnosti sídlisk voči zmene klímy


Projekty, v ktorých je Slovensko partnerom:

· Správa a informovanie v oblasti životného prostredia: Presadzovanie právnych predpisov proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom

· Zmierňovanie zmeny klímy: Znižovanie potenciálu klimatizačných zariadení vplývať na globálne otepľovanie

· Správa a informovanie v oblasti životného prostredia: Premena pracovných priestorov na oázu biodiverzity


Tlačová správa
Popis projektov za Slovensko

Zverejnené 25. október 2018