Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > SELFIE - nový nástroj na podporu digitálneho vyučovania a učenia sa v školách

SELFIE - nový nástroj na podporu digitálneho vyučovania a učenia sa v školách

Európska komisia dnes predstavila nový nástroj, ktorý má pomôcť všetkým školám v EÚ, ako aj v Rusku, Gruzínsku a Srbsku posúdiť, ako využívajú digitálne technológie na vyučovanie a učenie sa.

Nástroj SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, t. j. sebareflexia o efektívnom učení sa s podporou využívania inovačných vzdelávacích technológií) bude mať v EÚ k dispozícii 76,7 milióna študentov a učiteľov v 250 000 školách, pričom ho budú môcť využívať dobrovoľne.

Teraz sa zavádza v 24 jazykoch EÚ a v budúcnosti budú nasledovať ďalšie mutácie. Na platforme SELFIE sa môže zaregistrovať akákoľvek zainteresovaná škola (školy vyššieho primárneho, sekundárneho a odborného vzdelávania) a začať tak viesť sebareflexiu. Cieľom Komisie je do konca roka 2019 zapojiť milión študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl.


Tlačová správa


Dokumenty na stiahnutie:
Informačný prehľad o SELFIE.pdf (PDF, 1622 kB)

Zverejnené 25. október 2018