Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky deň rovnosti odmeňovania: Ženy zarábajú na Slovensku stále skoro o pätinu menej ako muži

Európsky deň rovnosti odmeňovania: Ženy zarábajú na Slovensku stále skoro o pätinu menej ako muži

Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19 %. V rebríčku EÚ tak Slovensko ostáva šiestou krajinou v poradí s najväčším rozdielom.

Tento rozdiel predstavuje v Európskej únii v priemere 16,2%. Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadá na 3. novembra, je momentom, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

Pod rozdielom v odmeňovaní žien a mužov sa rozumie rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou mužov a žien v rámci hospodárstva. Medzi faktory, ktoré podľa Európskej komisie prispievajú k takýmto rozdielom, sú okrem iného:

- riadiace a dozorné funkcie vykonávajú prevažne muži

- zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy (napr. starostlivosť o príbuzných) preberajú väčšinou ženy

- sklon tráviť viac času mimo trh práce majú viac ženy ako muži

- v niektorých odvetviach sú nadmerne zastúpené ženy, v iných zas muži. Je to kvôli segregácii v oblasti vzdelávania a na trhu práce.Dokumenty na stiahnutie:
Rebríček krajín a viac informácií k rozdielom v odmeňovaní .pdf (PDF, 182 kB)

Zverejnené 26. október 2018