Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Bezpečnosť potravín: Komisia prijala nové nariadenie s cieľom znížiť prítomnosť trans-mastných kyselín

Bezpečnosť potravín: Komisia prijala nové nariadenie s cieľom znížiť prítomnosť trans-mastných kyselín

Komisia dnes prijala nové nariadenie, ktorým sa stanovuje maximálny limit pre používanie priemyselne vyrábaných transmastných kyselín v potravinách v EÚ.

Cieľom tohto nariadenia je chrániť zdravie spotrebiteľov a poskytnúť Európanom zdravšie možnosti stravovania. V priebehu rokov sa vo viacerých vedeckých štúdiách, vrátane štúdie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, poukazovalo na to, že príjem transmastných kyselín v strave by mal byť z hľadiska predchádzania zdravotným rizikám čo najnižší. Maximálny limit, ktorý sa stanovuje dnes prijatým nariadením, zodpovedá 2 gramom priemyselne vyrábaných transmastných kyselín na 100 gramov tuku v potravinách určených pre konečného spotrebiteľa a potravinách určených na maloobchodný predaj.

Podniky tiež musia informovať o množstve transmastných kyselín v potravinách dodávaných iným podnikom v prípade prekročenia tohto limitu. Uvedené nariadenie nadobudne účinnosť 2. apríla 2021.Zverejnené 24. apríl 2019