Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Jesenný balík európskeho semestra: Tvoríme hospodárstvo pre ľudí aj planétu

Jesenný balík európskeho semestra: Tvoríme hospodárstvo pre ľudí aj planétu

Európska komisia dnes predstavila nový cyklus európskeho semestra - obnovenú a ambicióznu stratégiu, ako podporiť rast konkurencieschopnej a zároveň udržateľnej ekonomiky, ktorá bude slúžiť ľuďom aj planéte.

Cieľom je vytýčiť smer pre hospodársku politiku a zamestnanosť v EÚ a spraviť z udržateľnosti a sociálneho začlenenia neoddeliteľnú súčasť hospodárskych politík EÚ v súlade s cieľmi zakotvenými v novej rastovej stratégii Komisie – v európskom ekologickom dohovore tak, aby sa v Európe aj naďalej rozvíjali najpokrokovejšie systémy sociálneho zabezpečenia na svete a stala sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, dynamickým centrom inovácií a konkurencieschopného podnikania.

Ročná stratégia udržateľného rastu zahŕňa 4 vzájomne prepojené a podporujúce sa rozmery, ktoré sa zameriavajú na riešenie dlhodobých výziev:

· environmentálna udržateľnosť,

· zvyšovanie produktivity,

· spravodlivosť a

· makroekonomická stabilita.Tlačová správa
Balík európskeho semestra z jesene 2019: Otázky a odpovede
Spoločná správa o zamestnanosti
Správa o výkonnosti jednotného trhu

Zverejnené 17. december 2019