Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Začína 15. ročník súťaže Mladý Európan

Začína 15. ročník súťaže Mladý Európan

Dnes začína 15. ročník úspešnej celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Súťaž spoločne organizujú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a centrá Europe Direct, konkrétne v Komárne, Košiciach, Lučenci, Nitre, Poprade, Prešove, Senici, Trenčíne, Trstenej a v Žiline. „Dnes už, pochopiteľne, existuje veľké množstvo príležitostí, pri ktorých sa môžu mladí ľudia dozvedieť viac o EÚ. Myslím si, že jednou zaujímavou a aj celkom adrenalínovou možnosťou je celoslovenská súťaž Mladý Európan, ktorá je určená pre študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. V tejto súťaži si mladí Slováci otestujú svoje európske know-how v rôznych oblastiach – geografickej, historickej, ekonomickej a kultúrnej, no budú sa môcť otestovať aj v aktuálnych otázkach súčasnej politiky alebo vo veciach, s ktorými EÚ pracuje. Chcel by som zároveň povzbudiť, aby sa do aktuálneho ročníka neprihlásili len skúsené súťažiace školy, ale aj školy, ktoré sa do súťaže ešte nikdy nezapojili, a rozšírili si tak možnosti spoznávania EÚ týmto netradičným spôsobom,“ vyzval na účasť Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku. Dodal, že súťaž ponúka aj zaujímavé a lákavé ceny, víťaza pozve EK na exkurziu do Bruselu, kde bude môcť navštíviť európske inštitúcie a zoznámiť sa s tým, ako EÚ funguje priamo.

Záštitu nad súťažou v roku 2020 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR a podporuje ju aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Stredné školy sa môžu do súťaže prihlásiť prostredníctvom nasledovného prihlasovacieho formulára:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mlady_Europan_Trencin_2020

Prihlasovanie je spustené od dnes do 20.3.2020 a do súťaže bude pozvaných prvých 15 prihlásených škôl.

Dokumenty na stiahnutie:
Štatút a súťažný poriadok súťaže ME 2020.pdf (PDF, 150 kB)

Zverejnené 9. marec 2020