Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EK predstavila akčný plán pre ľudské práva a demokraciu

EK predstavila akčný plán pre ľudské práva a demokraciu

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell dnes predstavili priority a ďalší postup v oblasti ľudských práv a demokracie a prijali spoločné oznámenie a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024.

Okrem toho predložili spoločný návrh Rade, aby o postupe v otázkach, na ktoré sa vzťahuje akčný plán, rozhodovala kvalifikovanou väčšinou, a tým zvýšila strategický význam akčného plánu. Cieľom plánu je rozhodovať v záležitostiach týkajúcich sa ľudských práv a demokracie rýchlejšie a účinnejšie. V novom akčnom pláne je aj záväzok, že EÚ bude vo svojich zahraničných činnostiach zohrávať významnejšiu úlohu pri presadzovaní a ochrane ľudských práv a demokracie. Akčný plán je rozdelený do piatich oblastí: ochrana a posilňovanie postavenia jednotlivcov, budovanie odolných, inkluzívnych a demokratických spoločností, podpora globálneho systému ľudských práv a demokracie, využívanie príležitostí a riešenie výziev spojených s novými technológiami, plnenie úloh spoluprácou.

Tlačová správa
Otázky a odpovede

Zverejnené 25. marec 2020