Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Fond solidarity EÚ

Fond solidarity EÚ

Európska komisia dnes navrhla finančnú podporu pre Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Rakúsko vo výške 279 miliónov EUR na poskytnutie úľavy obyvateľstvu niekoľkých regiónov, ktoré boli v roku 2019 postihnuté prírodnými katastrofami.

Návrh Komisie musí schváliť Európsky parlament a Rada, po schválení návrhu sa môže finančná pomoc vyplatiť. Okrem zásahov po prírodných katastrofách sa od 1. apríla 2020 rozsah pôsobnosti fondu rozšíril aj na podporu v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia, ako je súčasná pandémia koronavírusu. O takúto finančnú podporu požiadalo zatiaľ Taliansko, EK očakáva podobnú žiadosť aj od iných členských krajín.

Tlačová správa
Otázky a odpovede
Fond solidarity EÚ

Zverejnené 30. apríl 2020