Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Taliansko Komisii doručilo prvú predbežnú žiadosť o núdzovú podporu z Fondu solidarity EÚ

Taliansko Komisii doručilo prvú predbežnú žiadosť o núdzovú podporu z Fondu solidarity EÚ

Taliansko doručilo EK prvú predbežnú žiadosť o finančnú podporu z Fondu solidarity EÚ na riešenie pandémie koronavírusu a jej dôsledkov.

Očakáva sa, že v nadchádzajúcich týždňoch v tejto súvislosti predloží ďalšie podrobnosti. V nadväznosti na návrh Komisie týkajúci sa Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus môžu členské štáty EÚ od 1. apríla 2020 žiadať o podporu z Fondu solidarity EÚ z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Európska komisia bude zhromažďovať všetky žiadosti týkajúce sa koronavírusu do 24. júna 2020 a potom ich hromadne posúdi, aby vo všetkých prípadoch zabezpečila spravodlivé zaobchádzanie. Následne predloží návrh finančnej pomoci Európskemu parlamentu a Rade.

Tlačová správa
Otázky a odpovede
Fond solidarity EÚ

Zverejnené 28. apríl 2020