Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > COVID-19: Štátna pomoc

COVID-19: Štátna pomoc

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

· slovinský a španielsky „zastrešujúci“ program na podporu hospodárstva

· litovský systém pre MSP pôsobiace v cestnej nákladnej doprave

· holandskú, fínsku a poľskú dotovanú pôžičku na podporu malých a stredných podnikov

· schému priameho grantu na podporu sektorov poľnohospodárstva a akvakultúry v regióne Brusel - hlavné mesto

· štátnu záruku na odškodnenie leteckej spoločnosti SAS vo Švédsku a Condor v Nemecku za škody spôsobené vypuknutím pandémie

· maltskú schému pomoci zamestnanosti

· francúzsky systém záruk vyvážajúcim spoločnostiam postihnutým pandémiou


EK promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Komisia konzultuje s členskými štátmi návrh na ďalšie rozšírenie dočasného rámca štátnej pomoci pokiaľ ide o pôžičky, a to vymedzením podmienok, za ktorých by členské štáty mohli poskytnúť podriadený dlh za výhodných podmienok na podporu svojich hospodárstiev, pričom by sa zabezpečili dostatočné záruky na obmedzenie narušenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu EÚ.


Zverejnené 27. apríl 2020