Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > SÚŤAŽ Európsky deň jazykov Europe Direct Trenčín

SÚŤAŽ Európsky deň jazykov Europe Direct Trenčín

Zapojte sa s nami do jazykového kvízu pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov (26. september) a vyhrajte vecné ceny. Stačí ak správne vyplníte kvíz a jazykovú spájačku a správne odpovede zašlete na našu e-mailovú adresu: europe.direct@tsk.sk do 1. októbra 2012. Nezabudnite pripísať Vaše meno, priezvisko, školu a vek. Víťaza jazykového kvízu budeme kontaktovať e-mailom. Ak by ste mali záujem o publikácie, brožúry týkajúce sa jazykov, neváhajte nás kontaktovať!

Publikácie a brožúry sú pre Vás k dispozícii zdarma!

Otestujte svoje vedomosti nasledujúcimi otázkami o dni Európskeho dňa jazykov:

1. Ktorý deň je venovaný Európskemu dňu jazykov?

a) 29. august
b) 1. september
c) 26. sepbember

2. Koľko úradných jazykov sa používa v Európskej únií?

a) 39 úradných jazykov
b) 23 úradných jazykov
c) 27 úradných jazykov

3. V ktorom roku odštartovala Európska únia a Rada Európy projekt Európskeho roka jazykov?

a) 2004
b) 2007
c) 2001

4. Pracovnými jazykmi Európskej komisie sú vo všeobecnosti

a) anglický, nemecký a španielsky jazyk
b) anglický, španielsky a francúzsky jazyk
c) anglický, francúzsky a nemecký jazyk

5. Čo je hlavným cieľom Európskeho dňa jazykov?

a) vytvárať jednotný jazyk v rámci Európskej únie
b) zlepšovať informovanosť o viacjazyčnosti v rámci Európskej únie
c) podporovať kultúrnu jednotnosť

6. Ktorý z nasledujúcich jazykov je románsky?

a) Rumunčina
b) Rómčina
c) Latinčina

7. Ktorá z nasledujúcich krajín nepožiadala o uznanie svojho jazyka za úradný jazyk EÚ?

a) Írsko
b) Luxembursko
c) Malta

8. Čo pôvodne znamená výraz lingua franca?

a) jazyk Frankov
b) Latinčina, spoločný jazyk Rímskej ríše
c) Francúzština, od 17. st. jazyk diplomacie a literatúry

Priraďte k vybraným členským štátom Európskej únie slovo v jazyku danej krajiny:
1. Bulharsko
2. Česká republika
3. Dánsko
4. Estónsko
5. Fínsko
6. Francúzsko
7. Grécko
8. Holandsko
9. Írsko
10. Litva
11. Lotyšsko
12. Maďarsko
13. Malta
14. Nemecko
15. Poľsko
16. Portugalsko
17. Rumunsko
18. Slovensko
19. Slovinsko
20. Španielsko
21. Švédsko
22. Taliansko
23. Veľká Británia
a) Europos kalbų
b) European languages
c) línguas europeias
d) europæiske sprog
e) Eiropas valodas
f) europäischen Sprachen
g) teangacha na hEorpa
h) Euroopan kielet
i) europeiska språk
j) lingwi Ewropej
k) европейски езици
l) Europese talen
m) Euroopa keeled
n) języków europejskich
o) európai nyelvek
p) las lenguas europeas
q) európske jazyky
r) limbile europene
s) ευρωπαϊκές γλώσσες
t) lingue europee
v) evropskih jezikih
u) langues européennes
x) evropské jazyky


Tešíme sa na Vaše odpovede!


Fotogaléria:


Zverejnené 26. september 2012