Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2012: Obhajoba regionálnej politiky EÚ a európskeho rastového fondu

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2012: Obhajoba regionálnej politiky EÚ a európskeho rastového fondu

Najväčšie výročné podujatie vo svete regionálnej a mestskej politiky slávi svoje desiate narodeniny v kritickom období. Do záverečnej a rozhodujúcej fázy vstupujú diskusie o rozpočte EÚ a na doriešenie čakajú návrhy zásadných reforiem prevádzkovania štrukturálnych fondov. Volanie po silnej regionálnej politike s adekvátnym rozpočtom podporí viac ako 6 000 zástupcov regiónov z celej Európy.

Štyri dni rozhovorov a debát otvoria Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady, José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, a Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu. Do panelovej diskusie na vysokej úrovni o ústrednej úlohe európskej politiky súdržnosti pri investíciách do oživenia európskeho hospodárstva a pri realizácii cieľov stratégie Európa 2020 sa zapoja usporiadatelia podujatia: Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku, a Ramón Luis Valcárcel, predseda Výboru regiónov.

Komisár Hahn sa vyjadril: „Dni otvorených dverí 2012 prichádzajú v kľúčovom okamihu našej budúcej politiky. Naši regionálni partneri majú možnosť nechať sa počuť v rozhodujúcej chvíli. Komisia predložila svoj návrh a je rozhodnutá obhájiť ho. Máme k dispozícii ideálny nástroj na riešenie krízy a sme odhodlaní pomôcť v tomto smere každému jednému regiónu Európskej únie. Potrebujeme však realistický rozpočet v snahe udržať prevádzku fondov EÚ, ktoré napomáhajú rast, ale predovšetkým vytvárajú pracovné miesta a s nimi budujú nádej.

Predseda Výboru regiónov Valcárcel dodal: „Nenájdeme východisko z krízy ani oživenie hospodárstva bez silnej politiky súdržnosti uplatňovanej na všetky regióny EÚ. Sme v delikátnej fáze rokovaní o rozpočte EÚ a Dni otvorených dverí poskytnú príležitosť ukázať na konkrétnych príkladoch, ako regióny a mestá podporujú udržateľný rast prostredníctvom štrukturálnych fondov. Výboru regiónov sa dňami ponúka šanca zviditeľniť a sprístupniť výsledky intenzívneho nadväzovania kontaktov a monitorovacích aktivít zameraných na zlepšenie plnenia cieľov Európy 2020.“
Počas Dní otvorených dverí budú ukázané prínosy európskej regionálnej politiky:

Z našich odhadov vyplýva, že presmerovaním fondov tam, kde sú najviac potrebné, sa investíciami EÚ sprístupnili financie pre minimálne 56 000 MSP.
Spojením s Barrosovou iniciatívou pomohli 460 000 mladých ľudí zapojiť sa do programov proti nezamestnanosti.

Podniky podporované zo štrukturálnych fondov EÚ vytvorili od roku 2007 až 450 000 pracovných miest.
Dni otvorených dverí pomôžu definovať budúcu politiku: Zástupcovia regionálnej politiky sa zúčastnia na viac ako 100 seminároch a workshopoch pod heslom „Mestá a regióny Európy: ako ovplyvniť dianie“. Budú sa riešiť tieto kľúčové priority budúceho finančného obdobia 2014 – 2020:

  • inteligentný a ekologický rast dostupný pre všetky kategórie obyvateľstva, podporujúci presadzovanie inovácií, výskumu a vývoja,

  • podpora MSP,

  • územná spolupráca

  • a dosahovanie a hodnotenie výsledkov v rámci účinnejšej a strategickejšej politiky.


Hlavné body programu

Predseda Výboru regiónov Ramón Luis Valcárcel a komisár Johannes Hahn: panelová diskusia 8. októbra o 14:30.

Komisár Johannes Hahn: okrúhly stôl so zástupcami tlače „Obhajoba regionálnej politiky, investičnej zbrane európskeho rozpočtu“ 9. októbra od 8:30 do 9:30 (Schuman room, Berlaymont).

Podpredseda Komisie Joaquin Almúnia, zodpovedný za hospodársku súťaž, a komisár Johannes Hahn usporiadajú diskusiu na vysokej úrovni k hospodárskej súťaži, štátnej pomoci a regionálnemu rozvoju: Albert Borchette Centre, štvrtok 11. októbra o 10:00, miestnosť 0A.

Ceny RegioStars 2013: 27 projektov súťažiacich v piatich kategóriách zviditeľní kvalitnú a inovatívnu prácu vykonanú priamo na mieste: moderuje komisár Hahn vo Výbore regiónov, 9. októbra o 16:00.

Odborníci z celej Európy odprezentujú prednášky a budú viesť semináre v rámci univerzity Dní otvorených dverí.

Ústredným prvkom tohoročného „Fóra“ bude iniciatíva „Miestny rozvoj riadený spoločenstvom“, usporiadaná vo Výbore regiónov, v rámci ktorej sa na 16 workshopoch pozornosť sústredí na tento nový jav miestneho/mestského rozvoja koncom roka 2013. Výstava desiatich umelcov dokreslí obraz 10 rokov Dní otvorených dverí. Zároveň priblíži program medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC financovaný cez Európsky fond regionálneho rozvoja.

Okrem bruselských seminárov by sa v období od septembra do novembra malo uskutočniť 350 podujatí zastrešených heslom „Európa v mojom regióne/meste“, a to vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, ako aj v 11 ďalších krajinách vrátane Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Islandu, Čiernej Hory, Nórska, Srbska, Švajčiarska a Turecka.

www.opendays.europa.eu
Mediálny program
Regionálne partnerstvá

Zverejnené 5. október 2012