Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 29,8 milióna eur na odškodnenie prevádzkovateľov letísk

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 29,8 milióna eur na odškodnenie prevádzkovateľov letísk

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 29,8 milióna eur na odškodnenie prevádzkovateľov letísk za škody spôsobené pandémiou koronavírusu a na ich podporu.

Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci a bude mať podobu priamych grantov. Verejná podpora bude otvorená pre prevádzkovateľov slovenských letísk, ktorí v roku 2019 vybavili viac ako 200 000 cestujúcich. V rámci tohto opatrenia slovenské orgány nahradia letiskám čisté straty, ktoré utrpeli v období od 13. marca do 30. júna 2020 v dôsledku reštriktívnych opatrení zavedených s cieľom zabrániť šíreniu vírusu. Komisia dospela k záveru, že opatrenia sú potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu a že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.

Zdroj: Európska komisia


Zverejnené 23. december 2020