Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia víta otvorenie programu EU4Health

Komisia víta otvorenie programu EU4Health

Komisia víta otvorenie programu EU4Health, ktorý začal platiť dnes a znamená uvoľnenie 5,1 mld. eur na zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a podporu inovácií v sektore zdravotníctva.

Program EU4Health významne prispeje k obnove po pandémii COVID-19 zlepšením zdravia obyvateľstva EÚ, podporou boja s cezhraničnými zdravotnými hrozbami a zlepšením pripravenosti a schopnosti EÚ reagovať na ďalšie možné zdravotné krízy v rámci budúcej Európskej zdravotnej únie.

EU4Health je doposiaľ najväčším programom EÚ v oblasti zdravia čo do objemu financií a bude finančne pomáhať krajinám EÚ, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám.

Cieľom EU4Health je:

- zlepšiť a podporiť zdravie v Únii,
- chrániť obyvateľov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
- zlepšiť dostupnosť, prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a produktov dôležitých v krízovej situácii,
- posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov.
EU4Health bude realizovať nová výkonná agentúra – Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu, ktorá svoju činnosť začne 1. apríla.

Zdroj: Európska komisia

Tlačová správa
Európska zdravotná únia
Financovanie EU4Health

Zverejnené 26. marec 2021