Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Open Days 2012 na Úrade TSK 1. deň

Open Days 2012 na Úrade TSK 1. deň

V dňoch 05. – 06. novembra 2012 sa v priestoroch Úradu TSK v Kongresovej sále konalo podujatie s názvom OPEN DAYS pre študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja.

Celé podujatie sa počas dvoch dní nieslo v znamení poskytovania nových informácií, ktorých cieľom bola snaha ukázať študentom možnosti, ktoré sa im ponúkajú a ktoré môžu ovplyvniť ich smerovanie do budúcnosti.

Prvý deň otvorila podujatie poslankyňa Európskeho parlamentu pani Katarína Neveďalová, ktorá svojím energickým príhovorom študentov povzbudila nielen v ich štúdiu, ale aj v snahe rozvíjať potenciál, ktorý v sebe majú.

Po príhovore pani poslankyne postupne prebiehali prezentácie jednotlivých organizácií a niektoré boli naozaj nielen poučné, ale aj veľmi zábavné. Ako prvá zaznela prezentácia o Úrade TSK, kde bolo študentom predstavené fungovanie a kompetencie úradu ako aj jeho jednotlivých odborov. Prezentáciu predniesla referentka OIP na Úrade TSK - Bc. Mária Serišová.

"Nedá mi nespomenúť "dynamickú a hravú" prezentáciu, ktorú si pripravil zástupca organizácie EURODESK - mladý a nesmierne aktívny Miloš Ondrášik. Študenti, okrem toho, že sa dozvedeli o činnosti Eurodesku, sa veľmi zabávali a celkovo sa atmosféra niesla v povznesenej nálade." príspevok od účastníčky Bc. Márii Serišovej.

Okrem Eurodesku a Europe Direct Trenčín sa predstavili aj mnohé ďalšie organizácie: Komprax, Mládež v akcii (Silvia Štefániková), Kultúrne centrum Aktivity (Marta Rajnincová, Joana Detoni), Trenčianska nadácia (Danka Adamusová), Verejná knižnica Michala Rešetku (Martina Zobková a kol.), Študentská rada stredných škôl (Miška Gallová), Žiacka školská rada z Bánoviec nad Bebravou (René Tkáč a Naďa), Manageria Leadership program (Aďka Tittelová), ICM Púchov (Iveta Drobná) a Partizánske, Mládežnícky parlament Partizánske (Tomáš Mališka)a Rada Mládeže Trenčianskeho kraja (Martin Labudík).

"Záverečná prezentácia v podaní Silvii Štefánikovej patrila organizácii Mládež v akcii, počas ktorej študenti sledovali premietanie filmu o úspechoch študentov, ktorí vďaka svojej húževnatosti dokázali vypracovať rôzne projekty, za ktoré boli odmenení výmenným pobytom." príspevok od účastníčky Bc. Márii Serišovej

Po ukončení všetkých prezentácií nasledovalo vyhodnotenie súťažného vedomostného kvízu. Prví štyria, ktorí vyplnili kvízové otázky s čo najmenším počtom chýb boli odmenení výhernými cenami, ktoré do súťaže venovalo EUROPE DIRECT Trenčín.Dokumenty na stiahnutie:
plagát Open Days 2012.jpg (JPG, 834 kB)

Fotogaléria:


Zverejnené 8. november 2012