Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Regionálne kolo Mladý Európan 2013

Regionálne kolo Mladý Európan 2013

Dňa 15. apríla 2013 o 10:00h na Úrade TSK sa rozhodne o víťazovi regionálneho kola Trenčianskeho kraja.

Súťaž je trojkolová: 1.kolo, 2.kolo a Finále. Prvých dvoch kôl sa zúčastní každé z 10 súťažiacich družstiev. Získaný počet bodov za obe kolá sa každému družstvu sčíta. Do tretieho kola postúpia iba tri najlepšie družstvá, ktoré sa umiestnia v nevyhlásenom poradí na prvom, druhom a treťom mieste z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže.

Prvé kolo súťaže predstavuje písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou (20 dvoj-, 20 troj- a 10 štvorbodových) určených pre každé súťažiace družstvo z vybraných oblastí EU: história, geografia, politika, ekonomika. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit pre toto kolo je 20 minút.

Druhé kolo je súťažou zručnosti pri skladaní puzzle-obrázku so symbolikou súvisiacou s Európskym rokom občanov. Hodnotiacim kritériom je počet správne umiestnených dielov puzzle-skladačky v určenom časovom limite.

Tretie kolo súťaže je finále troch súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky majú rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a sú z 3 oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ. Každé družstvo si vyberie 5 obrázkov s otázkami zvolenej bodovej hodnoty z každej oblasti. Hodnotiacim kritériom bude správna odpoveď súťažiaceho družstva v časovom limite 15 sekúnd. Družstvá budú otázky zodpovedať postupne, pri prvej otázke bude poradie odpovedajúcich družstiev vzostupné, pri druhej zostupné, atď.

Sily si zmerajú nasledovné školy Trenčianskeho kraja:
Gymnázium Partizánske, Púchov, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Bilingválne gymnázium Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Trenčín a Spojená škola Nováky.

Víťaz regionálneho kola bude reprezentovať kraj na národnom kole dňa 17. mája 2013 v Nitre.
Dokumenty na stiahnutie:
súťažný poriadok ME 2013.doc (DOC, 208 kB)
štatút súťaže ME 2013.doc (DOC, 229 kB)

Zverejnené 9. apríl 2013