Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EÚ musí zachrániť Cyprus!

EÚ musí zachrániť Cyprus!

Pozývame Vás na debatu Cafe Európa dňa 18.04.2013 o 17:00h v STEPS Clube v Trenčíne na tému: "EÚ musí zachrániť Cyprus!"

Popis témy:

Sporitelia na Cypre prehltli trpku slinu, keď im vláda s cieľom ozdraviť bankový sektor zdanila na nátlak "trojky" časť uložených vkladov. Nervozitu pred bankomatmi nahradil pocit oklamania a potupenia. Doteraz sa politici snažili uchrániť sporiteľov, ale na Cypre sa tomu urobil koniec. Otvorila sa pandorina skrinka? Nastanú turbulencie kvôli presunu kapitálu do bezpečných krajín? Náš bankový systém, ktorý sme si už raz draho zasponzorovali, je zatiaľ v dobrej kondícii. Kto nám ale teraz zaručí, že sa zahraničné materské banky nebudú sanovať cez naše dcérske? Stála vôbec Európskej únii takáto záchrana malého Cyprus za toľké neistoty? Nebolo by lepšie, či dokonca lacnejšie vylúčiť ho z Eurozóny a nechať ho jednoducho radšej padnúť na kolená? Odpovede na tieto otázky Vám zodpovieme na debate.

Ako prebiehajú debaty Cafe Európa?

Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do debaty, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor ... to všetko v príjemnej atmosfére kaviarne. Koláčik s kávou pre každého účastníka debaty je na účet organizátorov.

Formát diskusie:

Diskusie prebiehajú v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že vďaka precíznej dramaturgickej príprave a svojimi praktickými skúsenosťami neumožní hosťom „vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v logickom tematickom slede.

Priebeh diskusie:

1. Moderátor má úvodné slovo, v ktorom predstaví tému, zdôvodní, prečo je reč práve o tejto téme, predstaví hostí a vysvetlí, prečo práve títo hostia sú účastníkmi diskusie

2. Hostia majú úvodné slovo, každý v rozsahu 5 minút vysvetlí svoj postoj a argumenty k téme
3. Hostia po svojich úvodných vystúpeniach krátkymi pripomienkami reagujú na svojho predrečníka

4. Po úvodných slovách nasledujú pripravené otázky moderátora a otázky, ktoré prostredníctvom webovej stránky poslali prítomní, či neprítomní návštevníci diskusie

5. Voľná diskusia návštevníkov s hosťami, avšak organizovaná moderátorom s časovým limitom cca 45 min., ktorý svojimi zásahmi eliminuje prípadné rušivé prvky, ktoré by vyplývali z „dlhých" predstavovaní „vlastných" riešení nastolených problémov, ktoré by už unikali z témy aj formátu diskusie

6. Zhrňujúce slovo moderátora, záverečné slová hostí s informáciou, či v dôsledku diskusie svoj názor korigujú alebo nie a či táto diskusia ich obohatila v doterajšom poznaní

7. Na záver každý z hostí ocení vybraného účastníka, ktorý podľa neho ho najviac zaujal svojou otázkou alebo postojom pripraveným pamätným darčekom z diskusie.

Nezabudnite, že kávička a koláčik je na účet organizátorov! Debaty Cafe Európa sú pre všetkých účastníkov zdarma!

Viac o formáte Cafe Európa: www.cafeeuropa.sk


Fotogaléria:


Zverejnené 12. apríl 2013