Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > V Európe silnie nacionalizmus!

V Európe silnie nacionalizmus!

Pozývame Vás na debatu Cafe Európa dňa 20.05.2013 o 17:00h v STEPS Clube v Trenčíne na tému: "V Európe silnie nacionalizmus!"

Popis témy:

Keď ľudia strácajú svoje sociálne istoty, začínajú hľadať vinníkov, ktorí môžu za ich nižší životný štandard. Samozrejme, že to je živná pôda pre rôzne okrajové strany politického spektra, ktoré práve v hospodársky ťažkých časoch začínajú hlasito "vinníkov" označovať. V médiách sa objavujú rôzne vyhlásenia, ktoré postupne prilievajú olej do ohňa. Žiaden národ nechce doplácať na iný alebo byť komandovaný druhým. Gréci si takto našli svojich Nemcov, Katalánci Španielov, Flámi Valónov a podobne. Národnostné napätie v Európe sa stupňuje. Len pred pár dňami sme oslávili 67 rokov od konca druhej svetovej vojny. Hitlerovi trvalo päť rokov od začiatku hospodárskej krízy pokým sa dostal na vrchol moci. Poučí sa Európa z minulosti alebo nám tribúny opäť prinesú nových Hitlerov? Zvládnu európske politické elity svoju historickú úlohu alebo ľudské emócie más zapália nové násilie a Európu opäť čaká obdobie temna?

Ako prebiehajú debaty Cafe Európa?

Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do debaty, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor ... to všetko v príjemnej atmosfére kaviarne. Koláčik s kávou pre každého účastníka debaty je na účet organizátorov.

Formát diskusie:

Diskusie prebiehajú v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že vďaka precíznej dramaturgickej príprave a svojimi praktickými skúsenosťami neumožní hosťom „vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v logickom tematickom slede.

Priebeh diskusie:

1. Moderátor má úvodné slovo, v ktorom predstaví tému, zdôvodní, prečo je reč práve o tejto téme, predstaví hostí a vysvetlí, prečo práve títo hostia sú účastníkmi diskusie

2. Hostia majú úvodné slovo, každý v rozsahu 5 minút vysvetlí svoj postoj a argumenty k téme

3. Hostia po svojich úvodných vystúpeniach krátkymi pripomienkami reagujú na svojho predrečníka

4. Po úvodných slovách nasledujú pripravené otázky moderátora a otázky, ktoré prostredníctvom webovej stránky poslali prítomní, či neprítomní návštevníci diskusie

5. Voľná diskusia návštevníkov s hosťami, avšak organizovaná moderátorom s časovým limitom cca 45 min., ktorý svojimi zásahmi eliminuje prípadné rušivé prvky, ktoré by vyplývali z „dlhých" predstavovaní „vlastných" riešení nastolených problémov, ktoré by už unikali z témy aj formátu diskusie

6. Zhrňujúce slovo moderátora, záverečné slová hostí s informáciou, či v dôsledku diskusie svoj názor korigujú alebo nie a či táto diskusia ich obohatila v doterajšom poznaní

7. Na záver každý z hostí ocení vybraného účastníka, ktorý podľa neho ho najviac zaujal svojou otázkou alebo postojom pripraveným pamätným darčekom z diskusie.

Nezabudnite, že kávička a koláčik je na účet organizátorov! Debaty Cafe Európa sú pre všetkých účastníkov zdarma!

Viac o formáte Cafe Európa:

www.cafeeuropa.skZverejnené 13. máj 2013