Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Súťaž Európske sociálne inovácie

Súťaž Európske sociálne inovácie

Európska komisia organizuje na počesť Dioga Vasconcelosa druhý ročník súťaže Európske sociálne inovácie s podtitulom „The Job Challenge“.

Máte nápad ako bojovať s vysokou nezamestnanosťou? Myslíte si, že by ste mohli zlepšiť pracovné podmienky ľudí, ktorí sa nevedia vymaniť zo slabo plateného zamestnania- či už pre svoje pohlavie, vek, sociálne postavenie alebo zmenenú pracovnú schopnosť? Viete ako vytvoriť viac príležitostí pre 27 miliónov aktuálne nezamestnaných Európanov?

Zapojte sa do súťaže, navrhnite sociálne inovácie, ktoré majú reálny vplyv pomôcť nezamestnaným ľuďom nájsť si prácu alebo majú vplyv na vytvorenie nových pracovných príležitostí a hrajte o finančnú odmenu. Tri víťazné projekty získajú finančnú podporu vo výške 30 000 € na realizáciu ich nápadu!

Súťaž prebieha od 11. októbra 2013 a je určená pre všetkých so sídlom alebo bydliskom v členskom štáte EÚ, vrátane jednotlivcov alebo organizácií.

Prihlášku treba vyplniť a odoslať online najneskôr do 11. decembra 2013!

Viac informácií o súťaži nájdete na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_sk.htm


Fotogaléria:


Zverejnené 5. november 2013