Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Prednáška o mobilite v EÚ

Prednáška o mobilite v EÚ

Dňa 27. novembra 2013 Europe Direct Trenčín organizovalo prednášku o mobilite na Gymnáziu v Považskej Bystrici. Cieľom podujatia bolo predstaviť mladým ľuďom z Gymnázia mobilitu v rámci EÚ, ktorá je jedným z hlavných práv, ktoré vyplývajú zo statusu euroobčana.

Prednáška Europe Direct bola zameraná na stáž v inštitúciách EÚ, štúdium v zahraničí, Európsku dobrovoľnícku službu a predstavenie projektov pre mladých.

V rámci stáže v inštitúciách EÚ bola prednáška zameraná hlavne na stáž v Európskej komisii a v Európskom parlamente, kde boli mladí informovaní o základných informáciách ako žiadať o stáž, aké sú podmienky a mali možnosť pozrieť si video o Európskom parlamente.

V rámci štúdia v krajinách EÚ boli poskytnuté všeobecné informácie, a záujem študentom budeme konzultovať individuálne, keďže každá Univerzita má svoje osobitné podmienky. Pre študentov bola zaujímavá aj Európska dobrovoľnícka služba. V rámci záverečného dotazníku spokojnosti, bola Európska dobrovoľnícka služba najatraktívnejšia pre študentov. Zistili ako začať s vybavovaním a na koho sa dá obrátiť pred vycestovaním. Na motiváciu im bolo pustené video o dobrovoľníčke, ktorá si precestovala Portugalsko a pôsobila v Centre voľného času.

Na záver sme mali pre študentov pripravení vedomostný kvíz, kde si preverili svoje znalosti o EÚ.

Fotogaléria:


Zverejnené 29. november 2013