Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Predĺžili sme termín na prihlásenie sa do súťaže o cestu do Bruselu do 9. júna 2014!

Predĺžili sme termín na prihlásenie sa do súťaže o cestu do Bruselu do 9. júna 2014!

Youth Politics Education v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku vyhlásilo súťaž o najlepšiu esej na tému: “Čo ti priniesla Európska únia”.

Napíš esej a získaj možnosť navštíviť európske inštitúcie v Bruseli!

Víťaz súťaže má možnosť navštíviť sídlo Európskej komisie v Bruseli a bližšie sa oboznámiť s tým, ako funguje a aké sú horúce témy, ktoré práve rieši. Súčasťou cesty je aj návšteva Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií na európskej úrovni. Je to aj príležitosť osobne stretnúť našich europoslancov, ktorí za posledné 5 ročné obdobie zastupujú záujmy Slovenska v Bruseli. Cieľom súťaže je priniesť kritický pohľad, analýzu a aj vecné riešenie na danú problematiku.

Eseje zasielajte najneskôr do 9. júna 2014 na elektronickú adresu: info@ype.sk

Členovia hodnotiacej komisie budú zverejnení neskôr. Za jednotlivé práce môže hodnotiaci člen komisie udeliť maximálne 100 bodov, pričom hodnotiť sa bude obsah, forma, kreativita, originalita a vlastný prínos. Za každú oblasť je možné získať maximálne 20 bodov.

Výsledky budú vyhlásené v polovici júna 2014 a víťazi súťaže budú informovaní prostredníctvom emailu.

Pravidlá súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každý mladý človek, ktorý má záujem o dianie v Európskej únii a chcel by navštíviť európske inštitúcie a oboznámiť sa s ich činnosťou. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku víťazovi uhradí náklady na letenky, ubytovanie a stravu v Bruseli.

Rozsah eseje by mal byť 3500 znakov (vrátane medzier) literatúra či odkazy sa do toho nepočítajú. Písmo Times New Roman s veľkosťou 12, riadkovanie 1,5 a text by mal byť zarovnaný na ľavý a pravý okraj. Je dôležité aby esej rešpektovala citačné kritéria a zásady odkazovania.

Tvoja esej by mala predstavovať vyjadrenie tvojho vlastného názoru na danú tému a mala by byť podporená odkazmi na relevantnú odbornú literatúru a publikácie. Ak chceš uspieť je podstatné aby si dodržiaval vyššie uvedené pravidlá.

Tešíme sa na Vaše eseje a prajeme veľa šťastia!

Viac na:
www.ype.sk/napis-esej-a-ziskaj-moznost-navstivit-europske-institucie-v-bruseli/


Zverejnené 5. jún 2014