Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska akadémia nadácie Yuste s podporou Európskej komisie ponúka doktorandom možnosť požiadať o grant v odbore Európske štúdia.

Európska akadémia nadácie Yuste s podporou Európskej komisie ponúka doktorandom možnosť požiadať o grant v odbore Európske štúdia.

Európsky grant pre výskum a mobilitu v odbore európskych štúdií s názvom "Európska cena Karola V. – José Manuel Durão Barroso:
"História, pamäť a európska integrácia z hľadiska transatlantických vzťahov EÚ". Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 30. júna 2014.

Európska akadémia nadácie Yuste ponúka možnosť žiadať o Európsky grant pre výskum a mobilitu v odbore európskych štúdií. Európsky grant pre výskum a mobilitu v odbore európskych štúdií s názvom "Európska cena Karola V. – José Manuel Durão Barroso " a oznámil konanie "VII. Letného doktorandského seminára o súčasných Európskych multidisciplinárnych štúdií" s akademickou podporou výskumnej siete SEGEI (Sociálno-ekonomické vládnutie a európska identita) a Univerzity Extremadura.

Letný doktorandský seminár sa uskutoční v priestoroch Kráľovského kláštora Yuste (Extremadura, Španielsko) v priebehu druhého semestra roku 2014. Grant je podporovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu "Európa pre občanov".

Granty sú určené európskym alebo americkým študentom, ktorí píšu svoju dizertačnú prácu na tému "História, pamäť a európska integrácia z hľadiska transatlantických vzťahov EÚ". Ponuka grantu je určená študentom, ktorí ešte nezískali podobný grant od Európskej akadémie nadácie Yuste, alebo Siete SEGEI v predchádzajúcom období.

Žiadosť a aplikačný formulár nájdete v španielčine, angličtine alebo francúzštine na webovej stránke Európskej akadémie nadácie Yuste www.fundacionyuste.es


Zverejnené 5. jún 2014