Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Súdny dvor EÚ hľadá stážistu/ku

Súdny dvor EÚ hľadá stážistu/ku

Kde: Luxemburg (L)
Kedy: marec-júl 2015
Prihlásiť sa do: 30.09.2014

Súdny dvor Európskej únie ponúka platenú stáž na obdobie najviac 5 mesiacov. Vykonáva sa v riaditeľstve pre výskum a dokumentáciu, Tlačovom centre a informačných službách, Generálnom riaditeľstve pre preklad alebo v Riaditeľstve pre tlmočenie.

Uchádzač o stáž musí mať vysokoškolské vzdelanie v odbore právo či politické vedy alebo absolvovanú stáž na tlmočníckom úrade či diplom z konferenčného tlmočenia. Mal by ovládať francúzsky jazyk s ohľadom na pracovné prostredie.

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoju prihlášku do 30. septembra spolu s detailným životopisom a priloženými certifikátmi a diplomami na adresu, ktorú nájdeš na curia.europa.eu/


Zverejnené 6. jún 2014