Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Federácia mladých európskych zelených hľadá stážistu!

Federácia mladých európskych zelených hľadá stážistu!

Do 13. júna môžeš reagovať na ponuku stáže, ktorú uverejnila Federácia mladých európskych zelených (FYEG). Náplňou práce stážistu bude podpora federácie a skupiny GreensEFA v ich práci. Ide o pozíciu na plný úväzok s flexibilným pracovným časom priamo v Bruseli.

FYEG je dynamická organizácia, ktorá združuje mladých zelených aktivistov, zelené mládežnícke hnutia a politické organizácie z celej Európy. FYEG sa snaží presadzovať politické zmeny prostredníctvom rôznych kampaní a zároveň slúži ako platforma pre výmenu názorov a poznatkov. Je vplyvnou lobbystickou skupinou v rámci Európskej únie s perspektívou aj mimo Európy.

Požiadavky na stážistu:

  • študent so zdravotným poistením

  • nevyhnutná je dobrá znalosť angličtiny slovom aj písmom

  • výhodou je znalosť iného jazyka EÚ

  • základné znalosti z oblasti politológie a výrazný záujem o zelenú politiku

  • zapájanie sa do spoločenského života

  • výhodou je aj zapojenie sa do činnosti alebo členstvo v Strane zelených alebo zelenej mládežníckej organizácii

  • dobré organizačné zručnosti

  • dobré znalosti práce s počítačom a písacie zručnosti

  • schopnosť pracovať samostatne, prejaviť vlastnú iniciatívu a schopnosť pracovať pod tlakom

Práca pozostáva z asistencie Výkonnému výboru a kancelárii FYEG pri realizácii plánu činností so zameraním na partnerstvo v stavebnom projekte ‘Twinning cities’ a vytváranie kapacít členských organizácií FYEG. v prípade potreby sa stážista bude zapájať aj do iných projektov FYEG.

Predpokladaná dĺžka stáže je 6 mesiacov. Predpokladaný začiatok stáže je v septembri 2014 a ukončenie vo februári 2015, presné dátumy ešte budú vybranému uchádzačovi objasnené.

Stážista bude dostávať príspevok vo výške 600 EUR a ak nie je z Bruselu, môže pred nástupom na stáž požiadať o príspevok na ubytovanie do výšky 300 EUR/mesiac.

Ak Ťa ponuka stáže zaujala, pošli svoj štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom (vysvetľujúci Tvoju motiváciu a záujem o uplatnenie sa na danej pozícii) v angličtine emailom do 13. júna 2014 pani Maria Maggie Dokupilovej (office@fyeg.org). Do predmetu emailu uveď “Intern application // name”.

Viac informácií: fyeg.org/news/call-intern


Zverejnené 10. jún 2014