Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Euroškolák 2014"

Zapojte sa do vedomostnej súťaže "Euroškolák 2014"

Informačné centrum o EÚ Europe Direct Trenčín v spolupráci s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje 1. ročník vedomostnej súťaže o EÚ pre žiakov 6. ročníkov základných škôl.

Súťaže sa môžu zúčastniť základné školy Trenčianskeho kraja. Každá škola si zostaví tím z troch žiakov, ktorí musia navštevovať šiestu triedu základnej školy. Z kapacitných dôvodov do súťaže akceptujeme 12 najrýchlejšie prihlásených škôl. Rozhodovať bude dátum zaslania prihlášky.

Prihlášky je možné posielať do 19. septembra 2014. Súťaž sa bude konať dňa 30. septembra 2014 o 10:00h na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v Kongresovej sále.

Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z písomného kvízu o Európskej únii. V druhom kole preukážu súťažiaci svoje postrehové zručnosti z premietnutého videa o EÚ. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, v ňom ich čakajú zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami.

Víťazi súťaže si odnesú vecné ceny.

Ak by ste mali záujem nahlásiť Vašu školu, obráťte sa prosím na europe.direct@tsk.sk
Dokumenty na stiahnutie:
Súťažný poriadok_Euroškolák.pdf (PDF, 117 kB)
Štatút súťaže_Euroškolák 2014.pdf (PDF, 129 kB)
Program_Euroškolák.pdf (PDF, 93 kB)

Fotogaléria:


Zverejnené 10. september 2014