Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Doprava: 11,9 miliardy EUR na zlepšenie spojenia v Európe

Doprava: 11,9 miliardy EUR na zlepšenie spojenia v Európe

Európska komisia vyzvala členské štáty, aby navrhli projekty na využitie 11,9 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ na zlepšenie európskych dopravných spojení. Toto je zatiaľ najväčšie jednorazové množstvo finančných prostriedkov EÚ určené na dopravnú infraštruktúru. Členské štáty majú do 26. februára 2015 čas na predloženie svojich ponúk.

Financovanie bude sústredené okolo 9 hlavných dopravných koridorov, ktoré budú spoločne tvoriť základnú dopravnú sieť a pôsobiť ako hospodárska chrbtica jednotného trhu (pozri priloženú mapu). Financovanie odstráni prekážky, kompletne prebuduje prepojenia medzi východom a západom a zjednoduší prevádzkovanie cezhraničnej dopravy pre podniky a občanov v celej EÚ.

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Doprava tvorí základ efektívnej európskej ekonomiky, preto investície do dopravných spojení, ktoré majú naštartovať hospodársku obnovu, sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Oblasti Európy, ktorým chýbajú dobré dopravné prepojenia, nebudú rásť ani prosperovať. Je potrebné, aby členské štáty využili túto príležitosť požiadať o finančný príspevok, aby boli lepšie prepojené, konkurencieschopnejšie a poskytovali jednoduchšiu a rýchlejšiu dopravu pre občanov a podniky.“

Financovanie EÚ v oblasti dopravy sa v rámci nového nástroja na prepojenie Európy (NPE) v období rokov 2014 – 2020 strojnásobilo na 26 miliárd EUR (v porovnaní s 8 miliardami EUR na roky 2007 – 2013) . Toto je prvá tranža nového financovania dopravy, ktoré bude k dispozícii.

Tieto inovácie (strojnásobenie financovania dopravy spolu s rozhodnutím úzko sa zamerať na financovanie na 9 hlavných dopravných koridorov EÚ) spolu predstavujú najradikálnejšiu zmenu politiky dopravnej infraštruktúry EÚ od jej zavedenia 80. rokoch minulého storočia.

Nová základná sieť, ktorá sa má zriadiť do roku 2030, prepojí:

  • 94 hlavných európskych prístavov so železničnými a cestnými spojeniami,

  • 38 kľúčových letísk so železničnými prepojeniami smerujúcimi do najvýznamnejších miest,

  • 15 000 km železničných dráh zmodernizovaných na vysokorýchlostné spojenie,

  • 35 cezhraničných projektov na odstránenie prekážok.

Finančné prostriedky budú pridelené najkonkurencieschopnejším projektom a zamerajú sa na deväť hlavných dopravných koridorov v Európe.
Projekty dostanú finančné prostriedky EÚ, ale musia byť spolufinancované členskými štátmi. Výsledky výberového konania a pridelenia prostriedkov jednotlivým projektom sa zverejnia v lete 2015.

Projekty dostanú finančné prostriedky EÚ, ale musia byť spolufinancované členskými štátmi. Výsledky výberového konania a pridelenia prostriedkov jednotlivým projektom sa zverejnia v lete 2015.

Ďalšie informácie:

NPE (webová stránka GR MOVE)
Dopravný informačný deň NPE
INEA

Zverejnené 12. september 2014