Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Vyhraj stáž v OSN v New Yorku, Ženeve alebo vo Viedni

Vyhraj stáž v OSN v New Yorku, Ženeve alebo vo Viedni

Zapoj sa do šiesteho ročníka súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce! Prihlasovať sa možeš do 30. apríla 2015.

Rád/a píšeš? Zaujímaš sa o dianie okolo seba? Chceš, aby bolo o tebe počuť? Prihlás sa do súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce. Vyber si jednu z našich tém, napíš esej, pošli nám ju a vyhraj. Čo za to?

  • cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku, USA

  • cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve, Švajčiarsko

  • cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri medzinárodných organizáciách (OSN alebo OBSE) vo Viedni, Rakúsko


Zabezpečíme ti tiež ubytovanie, pokryjeme tvoje cestovné náklady a dostaneš aj vreckové (príspevok na stravné).

Ako na to?

  • Si občanom/občiankou Slovenskej republiky,

  • Si študentom/študentkou ktorejkoľvek slovenskej alebo zahraničnej vysokej školy na bakalárskom, magisterskom alebo inžinierskom stupni štúdia, v dennej alebo externej forme v akademickom roku 2014/2015,

  • Vieš plynule po anglicky slovom i písmom,

  • V predchádzajúcich ročníkoch súťaže si sa neumiestnil/neumiestnila na prvých troch miestach,

  • Prečítaj si podrobné Pravidlá súťaže


Všetky podrobné informácie nájdeš na stránke:
www.nadaciapontis.sk


Zverejnené 9. apríl 2015